Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Microbiologie II27916/2181/2122/1/36
Studiegids

Microbiologie II

27916/2181/2122/1/36
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Soetaert Anneleen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Biologie EN binnen trajectschijf 1 al minstens 27 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

De opgedane microbiologische kennis uit de opleidingsonderdelen Biologie en Labcluster Biologie worden verder uitgediept in deze cursus. In het eerste deel "micro-organismen: het genoom en het monitoren van groei" komen topics aan bod gaande van het visualiseren van prokaryote srtucturen, het ophelderen van microbiële genomen tot de tools voor de identificatie van mutagenen. Ook de technieken voor het monitoren van groei  worden uitvoerig besproken. In het tweede deel van de cursus "micro-organismen en de gastheer" staan de biomedische aspecten van de relatie micro-organisme-gastheer centraal. Infectieziekten, epidemiologie, de controle van microbiële groei in het lichaam,...worden bestudeerd. Op enkele pathogenen wordt er uitgebreider in gegaan. Testen voor de identificatie van m.o. worden gedetailleerd besproken. Tot slot worden virussen onder de loep genomen en een antwoord gegeven op vragen als:  hoe slagen virussen er in om te repliceren, welke rol spelen virussen bij de ontwikkeling van kanker, hoe kan je virussen in cultuur brengen,...

OLR-Leerdoelen (lijst)

Labtechnicus BL - Taakanalyse en Planning laboratoriumwerkzaamheden
vergelijkt de principes en de labtechnieken gerelateerd aan prokaryote structuren, microbiële genomen en microbiële groei
beschrijft de relatie pathogeen-gastheer op verschillende niveaus: virulentiefactoren, epidemiologie, werking antibiotica, levenscycli, dierlijke virussen, identificatie

Leerinhoud

Deel 1: Het genoom en het monitoren van groei.

 • Prokaryote structuren visualiseren in het lab
 • Structuur en functie van microbiële genomen opgehelderd 
 • Micro-organsiemen als tool voor de identificatie van mutagenen
 • De groei en monitoring van microbiële culturen

 Deel 2: Micro-organismen en de gastheer

 • Micro-organismen identificeren
 • Infectie, infectieziekten en epidemiologie
 • De controle van microbiële groei in het lichaam
 • Pathogenen in beeld
 • Virussen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus: Microbiologie II- Anneleen Soetaert- AP Hogeschool.
Powerpoint presentaties van alle lessen zijn beschikbaar op digitapDeze cursus omvat digitale labsimulaties. De simulaties gebeuren met de software ‘Labster’. De student koop jaarlijks een licentie aan (AP-tarief).

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Bauman R.W. 2011. Microbiology with diseases by taxonomy. Pearson. ISBN. 978-0-32167386-2

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,00 uren
 • Opmerking: De totale examentijd voor het examen is 180 minuten, waarvan 150 minuten voorzien voor het examen plus 30 minuten extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is dus hierbij inbegrepen.
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges17,00 uren
 • Opmerking: de effectieve werkvorm wordt gecommuniceerd via digitap
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen58,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00open en gesloten vragen, gesloten boek.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00open en gesloten vragen, gesloten boek.