Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Instrumentele analyse 2 MLT20992/2181/2122/1/39
Studiegids

Instrumentele analyse 2 MLT

20992/2181/2122/1/39
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • medische laboratoriumtechnologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Co-titularis(sen): De Bruycker Sven, Gutschoven Inge, Opsteyn Ine
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Chemie 1 EN geslaagd of getolereerd voor Instrumentele analyse 1.

Korte omschrijving

Moderne laboratoria maken veel gebruik van geautomatiseerde instrumentele methoden. Voldoende inzicht in het principe van de methode en de inwendige opbouw van het instrument zijn daarbij noodzakelijk.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Labtechnicus BL - Taakanalyse en Planning laboratoriumwerkzaamheden
legt het blokschema van een apparaat voor instrumentele analyse uit
geeft een overzicht van de mogelijkheden en de beperkingen van elke instrumentele analysetechniek 
stelt een blokschema op voor een nieuwe instrumentele analyse techniek
vergelijkt nieuwe en aangeboden instrumentele technieken qua opstelling en toepassingsgebied
beschrijft belangrijke begrippen van het automatisatie proces
beschrijft het verloop en de voor- en nadelen van het analyseproces inclusief pre- en post-analytische aspecten
beschrijft de standaard automatisatiemogelijkheden binnen de domeinen van scheikunde, hematologie en bacteriologie.
beschrijft de technologiëen welke gebruikt worden in de automaten opgesteld in het werkveld
Labtechnicus BL - Verwerken en interpreteren
verwerkt resultaten gebruik makende van de juiste instrumenteel-analytische bepalingsmethode
interpreteert scattergrams van hematologie automaten

Leerinhoud

1) Semester 3: Spectrometrie; scheidingstechnieken en elektrochemie

Dit facet vormt een uitbreiding op de analyse- en bepalingsmethoden die aangeboden worden in 1BL.


Analysemethoden


-Spectrofotometrie: Moleculaire en atomaire spectrofotometrie (absorptie en emissie)

-Scheidingsmethoden: Chromatografie en elektroforese

-Elektrochemie: Potentiometrie


Bepalingsmethoden

Eénpuntskalibraties en ijklijnen volgens externe standaard, standaardadditie en interne standaard


2) Semester 4: Automatisatie in een medisch lab en medische toepassingen van instrumentele methoden

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus Instrumentele analyse 2 (AP Hogeschool)
Aanvullende informatie, presentaties en oefeningen kunnen via Digitap geraadpleegd worden.

Rekentoestel

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing6,00 uren
  • Opmerking: Dit OLOD bevat 2 deelexamens. De totale examentijd voor elk deelexamen is 180 minuten, waarvan 150 minuten voorzien voor het examen plus 30 minuten extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is dus hierbij inbegrepen.
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges57,00 uren
  • Opmerking: de effectieve werkvorm wordt gecommuniceerd via digitap
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen93,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off85,00Examen (sem 3 + sem 4)
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)15,00Zelfstudiepakket, presentaties en groepswerken (sem 3 + sem 4)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00

Toetsing (tekst)

De student dient verplicht aanwezig te zijn op bepaalde activiteiten (zelfstudiepakket-test, werkstuk/presentatie). Indien de student afwezig is haalt hij een 0 voor deze evaluatie. Er is geen inhaalmoment mogelijk.

 

A:  Examen

deel 1 (sem 3) kennistoets en hands-off vaardigheidstoets (60%)

deel 2 (sem 4) kennistoets en hands-off vaardigheidstoets  (25%)


De effectieve examenvorm en examentijd worden gecommuniceerd via digitap. De examentijd bevat een zelfde tijdsverlenging voor alle studenten. Voor digitale examens: Het niet opstarten of afsluiten van de monitoringsoftware wordt aanzien als fraude.


B: Zelfstudiepakketten en groepswerk

deel 1 (sem 3) zelfstudiepakket /werkstuk/presentatie (5%) 

deel 2 (sem 4) Werkstuk/presentatie (10%)