Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Statistiek20965/2181/2122/1/91
Studiegids

Statistiek

20965/2181/2122/1/91
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): De Bruycker Sven, Opsteyn Ine
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Meten is weten.

Korte omschrijving

Statistische technieken beschrijven variaties: toevallige variaties (meetfouten, kwaliteitscontrole van een procesparameter...), gecontroleerde variaties (optimale instellingen van een toestel of analyseprocedure...) en biologische variaties.

In dit vervolg op het vak Meten is weten gaan we dieper in op de analyse van meetfouten en bekijken we technieken (hypothesetesten, variantieanalyses en andere proefopzetten) waarmee je gericht een beperkt aantal experimenten uitvoert om onderzoeksvragen (hypothesen) te beantwoorden.

We passen kansrekenen toe op populatieniveau om gezondheidsrisico's in te schatten (= epidemiologie). We gaan ook dieper in op de gevolgen van biologische variatie binnen een populatie bij het stellen van een diagnose op basis van individuele labuitslagen (= diagnostiek).

De voorbeelden en oefeningen komen zoveel mogelijk uit de praktijk: je leert om met een formuleboekje in elke situatie de meest geschikte methode op te zoeken en uit te voeren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Labtechnicus BL - Verwerken en interpreteren
selecteert in functie van de onderzoeksvraag de correcte statistische methodiek
voert hypothesetesten, variantieanalyses of robuustheidstesten uit op ruwe onderzoeksgegegens
berekent epidemiologische kengetallen en associatiematen
past de principes van kansrekenen toe bij een genetisch stamboom-of koppelingsonderzoek
interpreteert de uitkomst van hypothesetesten of variantieanalyses
formuleert een wetenschappelijk besluit
interpreteert de resultaten van een epidemiologisch onderzoek
Labtechnicus BL - Kwaliteit en Veiligheid
beoordeelt de kwaliteit van een diagnose met behulp van geschikte statistische kengetallen
vergelijkt twee methoden met behulp van de kappa statistiek
beoordeelt de kwaliteit van een lineair model

Leerinhoud

Hypothesetesten:

 • 1 steekproef en normale verdeling;
 • 2 steekproeven en normale verdeling;
 • goodness-of-fittesten;
 • p-waarde, type I- en type II-fouten;
 • link naar methodevalidatie: juistheid; precisie; detectiecapabiliteit.

Variantieanalyse (ANOVA):

 • voorwaarden;
 • 1-, 2- en 3-factor-ANOVA;
 • Duncan's Multiple Range test;
 • lineariteitstesten.

Proefopzet:

 • robuustheidstesten: Plackett-Burman en Youden-Steiner.

Epidemiologie:

 • epidemiologische kengetallen;
 • basismodellen epidemiologisch onderzoek;
 • associatiematen.

Diagnostiek:

 • gevoeligheid, specificiteit, voorspellingswaarden;
 • ROC-curve;
 • regel van Bayes en genetica, LOD-score.

Methodevergelijking:

 • kappa-statistiek: vergelijking van kwalitatieve en semikwantitatieve methoden. 

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus Statistiek (AP Hogeschool)

Formuleboekje Statistiek (AP Hogeschool)

Rekentoestel

Aanvullend lesmateriaal wordt gedeeld via Digitap.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Statistics and chemometrics for analytical chemistry. J.N. Miller, J.C. Miller & R.D. Miller (ISBN 9781292186719) - 2018

Statistiek, validatie en meetonzekerheid voor het laboratorium. J.W.A Klaessens (ISBN 9789491764363) - 2019

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,00 uren
 • Opmerking: De totale examentijd voor het examen is 180 minuten, waarvan 150 minuten voorzien voor het examen plus 30 minuten extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is dus hierbij inbegrepen.
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges33,00 uren
 • Opmerking: de effectieve werkvorm wordt gecommuniceerd via digitap
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00

Toetsing (tekst)

Het examen behandelt de inhoud van alle lessen.

Er mag gebruik gemaakt worden van een rekenmachine en het "Formuleboekje Statistiek". In het formuleboekje mogen markeringen worden aangebracht, maar er mag niet in worden geschreven.