Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Chemie II27918/2181/2122/1/07
Studiegids

Chemie II

27918/2181/2122/1/07
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Dhont Karin
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 69,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Chemie 1 EN geslaagd of getolereerd voor Instrumentele analyse 1.

Korte omschrijving

In “Chemie II” komen aspecten zoals representatieve staalnames en staalvoorbereiding aan bod.
Daarnaast worden enkele analysetechnieken zoals gravimetrie en volumetrie toegelicht. Er wordt geleerd een titratiecurve te berekenen en de invloed van zijreacties, verdunning en oplosbaarheid op het verloop van de titratiecurve en de ligging van het equivalentiepunt na te gaan.
Tijdens de hoorcolleges leert de student berekeningen maken uitgaande van de resultaten uit fictieve analyses. Het uitschrijven van reacties, het opstellen van stelsels en het omrekenen van de bepalingsvorm naar de uitdrukkingsvorm zijn hier belangrijk.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Labtechnicus BL - Taakanalyse en Planning laboratoriumwerkzaamheden
past gravimetrische basisprincipes toe
beschrijft factoren die titratiecurven beïnvloeden
Labtechnicus BL - Verwerken en interpreteren
berekent concentraties op basis van analyseresultaten
berekent titratiecurven
berekent de invloed van zijreacties door gebruik te maken van de zijreactiecoëfficiënt

Leerinhoud

gravimetrie
neerslagstitraties

Studiematerialen (tekst): Verplicht

cursus 'chemie2' Theorie; auteur K. Dhont; AP Hogeschool

opgave vraagstukken op digitap

ppt van sommige HO op digitap

opnames van OFF Camps HO (geen vraagstukkensessies)

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
  • Opmerking: De totale examentijd voor het examen is 120 minuten, waarvan 90 minuten voorzien voor het examen plus 30 minuten extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is dus hierbij inbegrepen.
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges9,00 uren
  • Opmerking: de effectieve werkvorm wordt gecommuniceerd via digitap
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen58,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off100,00Deze toets omvat kennis, inzicht en vraagstukken.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on100,00Deze toets omvat kennis, inzicht en vraagstukken

Toetsing (tekst)

Voor digitale examens: Het niet opstarten of afsluiten van de monitoringsoftware wordt aanzien als fraude.

Het gebruik van een rekentoestel en periodiek systeem, zonder toegevoegde notities, is toegestaan.

Er wordt kennis, inzicht en toepassingen getoetst.Voor studenten ingeschreven in het traject duaal leren kunnen (een deel van) de leerdoelen aangeleerd worden via de duale leerplek en kan voor deze leerdoelen een alternatieve toetsing worden voorzien volgens de afspraken opgenomen in het syllabus duaal leren.