Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Medische microbiologie20951/2181/2122/1/03
Studiegids

Medische microbiologie

20951/2181/2122/1/03
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • medische laboratoriumtechnologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 7 studiepunten
Co-titularis(sen): Van de Velde Brigitte
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 182,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Hematologie 1 EN geslaagd of getolereerd voor Biologie EN binnen trajectschijf 1 al minstens 27 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Micro-organismen kunnen een zowel een positieve als negatieve invloed hebben op onze samenleving. Het identificeren en classificeren van de potentiƫel pathogene micro-organismen is van groot belang om het onderscheid te kunnen maken met de normale commensale flora.

Begincompetenties (tekst)


OLR-Leerdoelen (lijst)

Labtechnicus BL - Taakanalyse en Planning laboratoriumwerkzaamheden
geeft een overzicht van de classificatie van de potentieel pathogene micro-organismen voor de mens
geeft de normale vindplaats van potentieel pathogene micro-organismen weer.
geeft het pathogeen vermogen van potentieel pathogene micro-organismen weer
beschrijft de labodiagnose van potentieel pathogene micro-organismen
beschrijft de principes van de isolatietechnieken van de pathogene micro-organismen uit een klinisch staal
somt de identificatie-eigenschappen van pathogene micro-organismen op
legt de serologische technieken uit: (kwalitatief en/of kwantitatief) van antilichamen en antigenen
beschrijft een antibiogram met de dilutie en de diffusietechniek
identificeert micro-organismen
Labtechnicus BL - Uitvoering laboratoriumwerkzaamheden
identificeert micro-organismen

Leerinhoud

In de cursus worden micro-organismen besproken welke bij de mens infecties kunnen veroorzaken. Hierbij wordt aandacht geschonken aan het natuurlijk voorkomen van de micro-organismen, welke type infectie(s) ze kunnen veroorzaken en op welke wijze ze in het klinisch laboratorium worden geïdentificeerd.
 
Serologische basistechnieken voor het aantonen van antigenen en antilichamen.

Gevoeligheidsbepaling of antibiogram.

Het antibiogram is een gevoeligheidsbepaling, een techniek die toelaat in vitro te voorspellen hoe een bacterie zich in vivo zal gedragen t.o.v. een antibioticum.

Bij deze cursus horen ook enkele gastcollege's waarin enkele recente technieken uit het werkveld zullen besproken worden. Aanwezigheid op deze gastcollege's is verplicht.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

cursus Medische microbiologie 5 delen (C. Vanhentenrijk) 

power-point presentatie : hand outs zijn steeds te raadplegen via elektronische leeromgeving

nota's bij de werkcolleges te raadplegen via elektronische leeromgeving

digitale ondersteuningDeze cursus omvat digitale labsimulaties. De simulaties gebeuren met de software ‘Labster’. De student koop jaarlijks een licentie aan (AP-tarief).

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

N.M.Knecht & dr.L.Doornbos. Bacteriologie voor laboratorium en kliniek 1. Syntax Media. Heron Reeks, ISBN 9789077423424

J.A.E.M. Mutsaers, C.L. Jansen, N.M. Knecht & dr.L. Doornbos. Bacteriologie voor laboratorium en kliniek 2.  Syntax Media. Heron Reeks, ISBN 9789077423431

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,00 uren
  • Opmerking: De totale examentijd voor het examen is 180 minuten, waarvan 150 minuten voorzien voor het examen plus 30 minuten extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is dus hierbij inbegrepen.
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges50,00 uren
  • Opmerking: de effectieve werkvorm wordt gecommuniceerd via digitap
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen129,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00

Toetsing (tekst)

Hands off vaardigheidstoets 100%Duaal leren

Voor studenten die dit opleidingsonderdeel volgen in een formule van duaal leren kan het examen verplaatst worden naar een andere examenreeks.