Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Hematologie 320987/2181/2122/1/63
Studiegids

Hematologie 3

20987/2181/2122/1/63
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • medische laboratoriumtechnologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Co-titularis(sen): Caethoven Goele, Flies Reinoud
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

binnen het opleidingsprogramma al minstens 90 studiepunten afgewerkt hebben EN geslaagd of getolereerd voor Hematologie 2.

Korte omschrijving

Zowel binnen de subdiscipline cytologie als hemostase wordt de nadruk gelegd op de patologie. De belangrijkste anemieën, leukemieën en stollingspatologieën worden besproken, naast andere hematologische aandoeningen zoals Myelomen. De klemtoon ligt vooral op de laboratoriumtoepassingen en de rol van de MLT, maar er wordt eveneens belang gehecht aan de klinische context van de ziekte.Verder wordt in de hemostase terug gesproken over de rol van stollingsbeïnvloedende medicatie vanwege het grote belang in de praktijk. De laatste trends op gebied van trombosepatologie worden eveneens in de cursus opgenomen .
In de  immuunhematologie worden andere bloedgroepsystemen dan ABO-en Rhesus-inclusief HLA-en HPA-systeem- nader bekeken, beperkt tot diegene die frequent voorkomen. Het ABO-en Rhesussysteem blijven belangrijk en moeten ook nu gekend zijn .
Een belangrijk deel wordt gewijd aan bloed- en bloedderivaten, zowel de bereiding, bewaring als klinische toepassingen met daarnaast kruisproeven. Een ander aspect van de cursus zijn lichaamsvochten, die telkens in totaliteit worden behandeld, zij het met klemtonen op het cytologisch gedeelte

Begincompetenties (tekst)


OLR-Leerdoelen (lijst)

Labtechnicus BL - Taakanalyse en Planning laboratoriumwerkzaamheden
bespreekt de verschillende bloed-en bloedderivaten en hun bereiding, bewaring, toepassing en de compatibiliteitsregels
bespreekt de belangrijkste pathologische hematologieën met focus op de laboratoriumaspecten
bespreekt de pathologische hemostase en thrombofilie met focus op de laboratoriumaspecten
beschrijft de courante en minder courante bloedgroepsystemen met hun eigenschappen met de nadruk op antistoffen
definieert de verschillende lichaamsvochten en verduidelijkt de praktische aspecten hieraan verbonden
Labtechnicus BL - Verwerken en interpreteren
lost een casus op die gekoppeld is aan een ABO- Rhesus - Kell problematiek
lost een casus op die verband houdt met kruisproeven/identificatie antistoffen
lost een casus op die verband houdt met een bloedbankprobleem

Leerinhoud

 • Andere Bloedgroepsystemen naast ABO-en Rhesus: Kell, Duffy..
 • Kruisproeven+varianten
 • Bloedbankbeheer
 • Bloed+bloedderivaten (+kunstbloed)
 • Patologische hematologie(stamcelafwijkingen met o.a. leukemieën, anemieën, myelomen e.a.)
 • Niet-maligneafwijking
 • Patologisch Hemostase (Afwijkingen in primaire en secundaire hemostase met o.a.Ziekte van , hemofilie.)
 • Antistollingsmedicatie
 • Trombofilie
 • Lichaamsvochten
 • Pre-analytische Klinische Biologie

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • cursus Hematologie 3
 • actuele websites
 • atlas (cfr. practicum)
 • boeken en tijdschriften

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges27,00 uren
 • Opmerking: de effectieve werkvorm wordt gecommuniceerd via digitap
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen76,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00

Toetsing (tekst)

Voor studenten die dit opleidingsonderdeel volgen in een formule van Duaal leren of werkplekleren kan het examen verplaatst worden naar een andere examenreeks. Afspraken zijn terug te vinden in de syllabus werkplekleren / duaal leren.