Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Bacteriologie en serologie20975/2181/2122/1/43
Studiegids

Bacteriologie en serologie

20975/2181/2122/1/43
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • medische laboratoriumtechnologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Co-titularis(sen): Caethoven Goele, Vanhentenrijk Chris
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

binnen het opleidingsprogramma al minstens 90 studiepunten afgewerkt hebben EN geslaagd of getolereerd voor Medische microbiologie EN geslaagd of getolereerd voor Hematologie 2.

Korte omschrijving

Bacteriologische stalen worden theoretisch besproken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Labtechnicus BL - Taakanalyse en Planning laboratoriumwerkzaamheden
beschrijft de identificatie technieken van niet kweekbare pathogene bacteriën
kiest de meest geschikte techniek om een virale infectie op te sporen
interpreteert het verloop van antistof-productie na contact met een infectieus antigen
beschrijft de antibiotica: hun werkingsmechanisme, de systematiek en het werkingsspectrum
beschrijft resistentiemechanismen bij bacteriën
beschrijft de belangrijkste virale infecties: klinische presentatie
beschrijft de belangrijkste preventiemaatregelen bij virale agentia

Leerinhoud

1. Bespreking van medische bacterologische stalen : de commensale flora, de mogelijke pathogenen per monster, de identificatieschema
2. Het antibiogram : het testen van antibiotica tegenover de pathogene bacteriën met als doel een adequate antimicrobiële behandeling
3. De antibiotica : hun werkingsmechanisme, de systematiek, het belangrijk probleem van de resistentievorming van bacteriën tegenover deze antibiotica
4. Serologie : het zoeken naar antigenen en/of antilichamen (antistoffen) van micro-organismen in het bloed (serum) met als doel de diagnose van virale, bacteriële en protozoa-infecties. Tevens worden de technieken besproken om deze antigenen en antilichamen op te sporen.
5. Volgende stalen worden besproken :
      urine
      faeces
      sputum en keel
      etter 
      antibiogram
      serologische testen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Medische microbiologie voor labratoriumtechnologen : deel 1 en 2 (ACCO Leuven)
Cursus microbiologie - auteur: Chris Vanhentenrijk - AP Hogeschool
Cursus virologie - auteur: Chris Vanhentenrijk - AP Hogeschool

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,00 uren
  • Opmerking: 
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges39,00 uren
  • Opmerking: de effectieve werkvorm wordt gecommuniceerd via digitap
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen64,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00

Toetsing (tekst)

Voor studenten die dit opleidingsonderdeel volgen in een formule van duaal leren of werkplekleren  kan het examen verplaatst worden naar een andere examenreeks . Afspraken hierrond zijn terug te vinden in het syllabus duaal leren / werkplekleren.