Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Biochemische laboratoriumtechnieken20977/2181/2122/1/14
Studiegids

Biochemische laboratoriumtechnieken

20977/2181/2122/1/14
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Co-titularis(sen): Soetaert Anneleen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Biochemie II 2FBT EN geslaagd of getolereerd voor Immunologie EN binnen het opleidingsprogramma al minstens 90 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

De rode draad doorheen het opleidingsonderdeel "Biochemische laboratoriumtechnieken" is "de weg van gen tot eiwit" en sluit hierdoor zeer nauw aan bij het opleidingsonderdeel "Gentechnologie". In het opleidingsonderdeel "Biochemische laboratoriumtechnieken" worden de methoden besproken om cellen en weefsels te homogeniseren. De werking van verschillende detergenten en de mogelijke strategie voor nucleïnezuur- en eiwitzuivering worden behandeld. Alle technieken die hierbij aan bod komen (fractionatie, concentratiebepaling, bufferwissel, concentrering,...) worden in theorie gezien en in het opleidingsonderdeel "Labcluster" toegepast. De nadruk wordt hierbij gelegd op de voorzorgen die nodig zijn om bv. denaturatie te voorkomen. Verder komen de diverse chromatografische en elektroforetische scheidingstechnieken aan bod en de toepassingen die ze in praktijk hebben.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Labtechnicus BL - Taakanalyse en Planning laboratoriumwerkzaamheden
past de principes (incl. voorbeelden, wanneer gebruiken, voor-en nadelen) van de biochemische werkwijzen toe
past de principes van de meest voorkomende elektroforetische technieken (en zijn alternatieven) uit het biochemische/biomedische werkveld toe
past de principes (incl voorbeelden, wanneer gebruiken, voor-en nadelen) van de courante chromatografische technieken uit het biochemische/biomedische werkveld toe

Leerinhoud

Dit opleidingsonderdeel bestaat uit drie grote delen: biochemische werkwijzen, elektroforese en chromatografie.

Biochemische werkwijzen
Invloed van diverse stoffen
Homogenisatie van cellen en weefsels

Uitgangsmateriaal
Activiteit van hydrolytische enzymen
Homogenisatiemethoden
Zuivering van en werken met nucleïnezuren
Algemene strategie bij zuivering nucleïnezuren
Beschadiging van nucleïnezuren
Concentratiebepaling
Denaturatie en renaturatie
Isolatie en zuivering
Zuiverheid Identificatie
Zuivering van en werken met eiwitten
Algemene strategie bij zuivering eiwitten
Efficiëntie van de zuiveringsstap
Fractionering
Verwijdering van zouten
Oefeningen

Elektroforese
Elektroforese van eiwitten
Polyacrylamidegel elektroforese
Iso-elektrofocussing
2D-elektroforese
Toepassing Proteomics/Microarray
Elektroforese van nucleïnezuren
Gelkeuze
Detectie
Submarine elektroforese
Sequentie- en genoomanalyse
Next generation DNA sequencing technologie
RNA-elektroforese
Pulsed field elektroforese
Adsorptie aan membranen - blotten
Voordelen van blotten
Blottingstechnieken
Membraantypen
Oefeningen

Chromatografie
Chromatografie
Oplossend vermogen van een kolom
Indeling
Apparatuur
Gelfiltratiechromatografie
Principe
Samenstelling van de gelkorrels
Zwellen van gelkorrels
Verwijderen van lucht
Kwantitatieve benadering
Fractioneringsbereik
Oplossend vermogen
Toepassingen
Praktische uitvoering
Ionenchromatografie
Inleiding
Elektrostatische aantrekking
Ionenuitwisseling
Selectiviteitsconstante
Ionenuitwisselaars
Ionenchromatografie
Affiniteitschromatografie
Principe
Matrix
Ligand
Spacerarm
Elutie
Kolomkeuze en stockeren van het gel
Hydrofobe interactiechromatografie
Principe
Uitvoering
Toepassingen
Oefeningen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 1. cursus "Biochemische technieken" delen biochemische werkwijzen, elektroforese en chromatografie - auteur: Anneleen Soetaert - AP Hogeschool.
 2. powerpoint presentaties van alle lessen zijn beschikbaar op digitap.
 3. manuals en catalogen van verschillende firma's.
 4. aanbevolen websites staan bij de verschillende hoofdstukken van de cursus vermeld.
 5. Deze cursus omvat digitale labsimulaties. De simulaties gebeuren met de software ‘Labster’. De student koop jaarlijks een licentie aan (AP-tarief).

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Gallagher S., Wiley E. Wiley. Current Protocols: Essential Laboratory Techniques, 2012, Blackwell, ISBN:9780470942413

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,00 uren
 • Opmerking: De totale examentijd voor het examen is 180 minuten, waarvan 150 minuten voorzien voor het examen plus 30 minuten extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is dus hierbij inbegrepen.
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges39,00 uren
 • Opmerking: de effectieve werkvorm wordt gecommuniceerd via digitap
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen114,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off100,00open en gesloten vragen, gesloten boek.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00open en gesloten vragen, gesloten boek

Toetsing (tekst)

Het toetsmoment van het opleidingsonderdeel Biochemische technieken wordt in de examenreeks voor het toetsmoment van het opleidingsonderdeel Labcluster 3FBT georganiseerd.

Voor studenten die dit opleidingsonderdeel volgen in een formule van werkplekleren kan het examen verplaatst worden naar een andere examenreeks.