Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Immunopathologie20989/2181/2122/1/34
Studiegids

Immunopathologie

20989/2181/2122/1/34
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • medische laboratoriumtechnologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Pittois Karen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Immunologie EN binnen het opleidingsprogramma al minstens 90 studiepunten afgewerkt hebben EN (geslaagd of getolereerd voor Hematologie 2 OF geslaagd of getolereerd voor Hematologie 2).

Korte omschrijving

Vertrekkend van de basiskennis van de immunologie, worden de immuunpathologische reacties overlopen: hyperreactiviteit, immuundeficiënties en auto-immuunziekten. Speciale aandacht krijgen HIV en AIDS en de diagnostiek ervan. De betrokkenheid van het immuunsysteem bij transplantatie en kanker wordt besproken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Labtechnicus BL - Taakanalyse en Planning laboratoriumwerkzaamheden
bespreekt gestructureerd (de indeling, het mechanisme, voorbeelden, de diagnose en therapie van) de drie hoofd-immunopathologie├źn, AIDS, transplantatie en kanker
bespreekt de indeling, het mechanisme, voorbeelden, de diagnose en therapie van de drie hoofd-immunopathologie├źn, AIDS, transplantatie en kanker met de juiste wetenschappelijke terminologie in juiste context
legt verbanden bij de indeling, het mechanisme, voorbeelden, de diagnose en therapie van de drie hoofd-immunopathologie├źn, AIDS, transplantatie en kanker

Leerinhoud

De drie hoofdgroepen van immuunafwijkingen: hyper (vier vormen), hypo(drie vormen) en auto-immuniteit. AIDS en virusdiagnostiek.
De immuunbetrokkenheid bij transplantatie en kanker.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Powerpoint slides met notities. Auteur: Karen Pittois
Oefeningen bij elk hoofdstuk

Deze cursus omvat digitale labsimulaties. De simulaties gebeuren met de software ‘Labster’. De student koop jaarlijks een licentie aan (AP-tarief).


Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Doan, T., Melvold, R., Viselli, S. & Waltenbaugh, C. (2012). Immunology. Lippincot & Wilkins. ISBN 978-1-451-11154-5

Male, D., Brostoff, J., Roth, D.B. & Roitt, I.M. (2013). Immunology. Elsevier. ISBN 987-0-702-04548-6

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,00 uren
  • Opmerking: 
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges17,00 uren
  • Opmerking: de effectieve werkvorm wordt gecommuniceerd via digitap
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Gesloten boek.
De vragen peilen naar kennis en toepassen van kennis en inzicht.
Geen hulpmiddelen toegestaan.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Gesloten boek.
De vragen peilen naar kennis en toepassen van kennis en inzicht.
Geen hulpmiddelen toegestaan.

Toetsing (tekst)

Voor studenten die dit opleidingsonderdeel volgen in een formule van duaal leren of werkplekleren kan het examen verplaatst worden naar een andere examenreeks.