Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Biomedische Fysica32061/2181/2122/1/25
Studiegids

Biomedische Fysica

32061/2181/2122/1/25
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Vanmaele Lisa
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Biomedische fysica behandelt natuurkundige wetten en principes uit de mechanica, thermodynamica, optica, elektriciteitsleer en magnetisme die relevant zijn voor de werking van het menselijk lichaam en voor laboratoriumwerk. Zo komen onder andere de werking van een autoclaaf, microscoop, micropipet, centrifuge en pH-meter aan bod, maar wordt bijvoorbeeld ook de fysica van de bloedsomloop en de ademhaling besproken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Labtechnicus BL - Taakanalyse en Planning laboratoriumwerkzaamheden
linkt de basisprincipes van optica en mechanica aan labotoestellen en het menselijk lichaam
linkt eigenschappen van vloeistoffen, oplossingen en gassen, energieoverdracht en faseovergangen aan fenomenen in het labo en het menselijk lichaam
beoordeelt de correctheid van stellingen over de basisprincipes van optica, mechanica, energieoverdracht, faseovergangen, oplossingen en aggregatietoestanden
linkt de basisprincipes van elektriciteit, licht en magnetisme aan de werking van analysetoestellen en het menselijk lichaam
beoordeelt de correctheid van stellingen over elektriciteit, licht en magnetisme
Labtechnicus BL - Verwerken en interpreteren
lost vraagstukken op over de basisprincipes van optica, mechanica, energieoverdracht, faseovergangen, oplossingen en de verschillende aggregatietoestanden
lost vraagstukken op over elektriciteit, licht en magnetisme
Labtechnicus BL - Rapporteren
bepaalt de fout op meet- en rekenresultaten
Labtechnicus BL - Kwaliteit en Veiligheid
bepaalt of een micropipet accuraat en precies is aan de hand van gegeven meetwaarden
beschrijft de voorzorgen die genomen worden bij het gebruik van elektrische apparatuur

Leerinhoud

 • Foutenleer
 • Beeldvorming door lenzen
 • Eigenschappen vloeistoffen, oplossingen, gassen en vaste stoffen
 • Energieoverdracht
 • Basisprincipes mechanica
 • Basiskennis elektriciteit: lading, elektrisch veld, spanning, stroom, weerstand, vermogen, veiligheid,…
 • Elektroforese
 • Elektrochemie
 • Elektromagnetisme

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Cursus "Biomedische fysica" - Lisa Vanmaele - AP Hogeschool - op Digitap
 • Slides en oefeningen op Digitap

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Douglas C. Giancoli, Natuurkunde Deel 1 Mechanica en thermodynamica. Pearson uitgeverij.

Douglas C. Giancoli, Natuurkunde Deel 2 Elektriciteit, optica en moderne fyscia, Pearson uitgeverij.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
 • Omschrijving: Digitaal examen
 • Opmerking: De totale examentijd voor het examen is 120 minuten, waarvan 90 minuten voorzien voor het examen plus 30 minuten extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is dus hierbij inbegrepen.
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges39,00 uren
 • Opmerking: de effectieve werkvorm wordt gecommuniceerd via digitap
Werktijd buiten de contacturen37,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Digitaal examen in toets.ap.be. Gesloten boek. Hoofdzakelijk gesloten vragen, één of enkele open vragen kunnen eventueel. De vragen peilen naar kennis en toepassen van kennis en inzicht. Toegestane hulpmiddelen: rekenmachine.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Digitaal examen in toets.ap.be. Gesloten boek. Hoofdzakelijk gesloten vragen, één of enkele open vragen kunnen eventueel. De vragen peilen naar kennis en toepassen van kennis en inzicht. Toegestane hulpmiddelen: rekenmachine.

Toetsing (tekst)

Digitaal examen in toets.ap.be. Het examen bestaat voornamelijk uit gesloten vragen (bv. multiple choice), maar kan ook enkele korte open vragen bevatten.

Het digitaal examen kan op eigen laptop van student afgenomen worden. Het niet opstarten of afsluiten van de monitoringsoftware wordt aanzien als fraude.

De leerinhoud wordt aangeboden via interactieve leerpaden. De student kan deze op zelfstandige basis verwerken. Wekelijks worden er nieuwe onderwerpen en filmpjes aangeboden. Inhoudelijke vragen over deze leerinhouden kunnen tijdens het academiejaar gesteld worden via het digitale leerplatform (forum) tot 7 dagen na vrijgave van de leerinhoud.

Voor studenten ingeschreven in het traject duaal leren kunnen (een deel van) de leerdoelen aangeleerd worden via de duale leerplek en kan voor deze leerdoelen een alternatieve toetsing worden voorzien volgens de afspraken opgenomen in het syllabus duaal leren.