Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Kostprijsberekening26836/2182/2122/1/72
Studiegids

Kostprijsberekening

26836/2182/2122/1/72
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • supply chain management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Hintjens Joost
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De student krijgt inzicht waarom in een transportonderneming de kostprijsberekening fundamenteel is. Aan de hand van praktische oefeningen wordt uitgelegd hoe op het activiteitsniveau kosten dienen ingedeeld te worden in vaste en variabele kosten. Wanneer worden de afschrijving van het voertuigenpark en de onderhoudskosten als vaste of als variabele afschrijving geboekt? Hoe wordt de financieringslast van het wagenpark zo accuraat mogelijk berekend? Hoe worden benuttigingscoëfficiënten berekend en toegepast?

Nadat de student inzicht heeft hoe alle gegevens op jaarbasis worden verwerkt, kunnen de vaste en variabele kosten van een specifieke rit worden berekend zodat de vrachtprijs van de rit gekend is en de gemiddelde eenheidskostprijs per ton. Hierbij wordt er aandacht besteed aan prijsherzieningen en indexaties.

Tenslotte zal de student eenvoudige kansberekeningen dienen te maken, zodat hij aan de hand van een schematisch uitgewerkte decision tree zelf kan beslissen welke mogelijke vervoeropties en transportrisico's verantwoord zijn om rendabel transport te organiseren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

organiseert transport en verzendingen
De student berekent de kostprijs voor een transport
De student berekent prijzen voor individuele transporten
De student kan een kostprijsanalyse uitvoeren
De student neemt investeringsbeslissingen op basis van objectieve gegevens
De student onderscheidt de verschillende soorten kosten (vaste, variabele, incrementele, enz.)
De student stelt een budget op
De student voert een 'make or buy' analyse uit

Leerinhoud

 • soorten kosten
 • kostprijsanalyse
 • kostprijsberekening
 • budgettering
 • investeringsbeslissing
 • vrachtprijsberekening
 • kansberekening

Studiematerialen (lijst)

CursusVerplicht
DigitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00