Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Douane-Accijnzen en BTW: update - aanvulling9342/2182/2122/1/80
Studiegids

Douane-Accijnzen en BTW: update - aanvulling

9342/2182/2122/1/80
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • supply chain management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Aerts Dirk
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Douane-Accijnzen-Btw: basisbegrippen.

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel bouw je verder op de kennis verworven in het opleidingsonderdeel 'Douane-Accijnzen-BTW: basisbegrippen'. Een aantal thema's worden verder uitgediept en via cases leer je hoe je deze kennis kan toepassen in verschillende concrete invoer- en uitvoerscenario's.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Communiceert binnen de beroepscontext
De student legt de btw-behandeling in het kader van goederenstromen uit
Gebruikt gangbare ICT-toepassingen
De student lost douanevraagstukken op met behulp van het internet
wetgeving en regelgeving
De student duidt de potentiƫle aansprakelijkheden op het vlak van douane en accijnzen
De student geeft een kostenraming van de inklaring in een derde land op
De student legt de btw-behandeling in het kader van goederenstromen uit
De student lost douanevraagstukken op met behulp van het internet
De student verduidelijkt de verplichtingen van een buitenlandse onderneming op btw-vlak
OLR LM 1.0 - De bachelor BM/LM heeft inzicht in transport, goederen- en informatiestromen, processen en regelgeving binnen de logistieke sector, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je verwerkt administratief de informatiestroom verbonden aan het internationaal goederen vervoer.
Je behandelt met ondersteuning douane-technische dossiers.
Je bereidt douaneaangiften voor.
Je gebruikt de berekeningsregels van de voor douane relevante indirecte belastingen.
Je verklaart de procedures en de voorwaarden voor het aanvragen van een vergunning/certificaat.
Je consulteert het communautair douanewetboek.
Je begrijpt de formaliteiten met betrekking tot het (inter)nationale goederenverkeer (wettelijke bepalingen inzake douane, accijnzen, BTW, invoerrechten, belastingen, waarborgen, ...).
Je verleent assistentie bij de aanvraag van diverse documenten van internationale handel in het kader van aangifte, keuring, etc. van goederen.
Je controleert de volledigheid van een douane-aangiften.
Je definieert basisbegrippen in verband met juridische procedures inzake douane, accijnzen en BTW.
OLR LM 10.0 - De bachelor BM/LM reguleert zijn persoonlijke en professionele ontwikkeling, volgt zelfstandig nationale en internationale tendensen op en integreert deze nieuwe inzichten.
Je hebt basisinzicht in het handels- en douanebeleid van de Europese Unie en volgt recente ontwikkelingen op.

Leerinhoud

  • Aanvulling op de basiskennis verworven in het opleidingsonderdeel 'Douane-Accijnzen-BTW: basisbegrippen', verdere uitdieping van oorsprong en classificatie, BTW-entrepots, economische douaneregelingen, BTW-aansprakelijke vertegenwoordiging, AEO, douaneschuld, invordering en geschillen
  • Praktische modaliteiten bij invoer-doorvoer-uitvoer
  • Beperkte casestudies

Studiematerialen (lijst)

Cursus lectorVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen39,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00