Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Goederen- en transportverzekeringen9343/2182/2122/1/17
Studiegids

Goederen- en transportverzekeringen

9343/2182/2122/1/17
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • supply chain management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Snoeks Pierre
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor International transport regulations.

Korte omschrijving

De cursus behandelt de verschillende aspecten van Goederen-en Transportverzekeringen met nadruk op cargo verzekeringen en aansprakelijkheidsverzekeringen.
Ook wordt er aandacht besteed aan preventie binnen het Transport waarbij de verschillende logistieke risico's worden behandeld.

De slides vormen de basis van de leerstof inclusief de uitleg tijdens de hoorcolleges.

OLR-Leerdoelen (lijst)

organiseert transport en verzendingen
De student analyseert een randaspect van de transportverzekering (oorlogsrisico's, piraterij, vervoer gevaarlijke goederen).
supply chain
De student onderkent het belang van transportverzekering voor het geheel van handelstransacties
wetgeving en regelgeving
De student geeft een presentatie van het geanalyseerde randaspect van de transportverzekering
De student begrijpt het verschil tussen de goederen verzekering en de aanprakelijkheidsverzekering
De student bepaalt welke verzekeringstechnieken en juridische aspecten van de transportverzekering van toepassing zijn

Leerinhoud

Techniek en juridische aspecten van de transportverzekering:

 • Inleidende begrippen
 • Wettelijke grondslagen
 • Karakteristieken van de transportverzekering
 • De transportverzekeringsmarkt
 • De premie en de premieberekening
 • De goederenverzekeringspolis van Antwerpen
 • Particuliere averij en averij-grosse
 • CMR
 • Regres
 • Zee-en binnenvaartcasco
 • Opslag en transport van goederen

Studiematerialen (lijst)

PowerPoint presentations available on DigitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00