Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Project Logistiek management/ Bachelorproef33310/2182/2122/1/95
Studiegids

Project Logistiek management/ Bachelorproef

33310/2182/2122/1/95
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • supply chain management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 15 studiepunten
Co-titularis(sen): Cârlan Valentin, Hintjens Joost, Schwagten Marina, Snoeks Pierre, Van Schil Jort, Willems Edward
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester) of 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 390,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 51 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

De bachelorproef biedt de studenten de mogelijkheid om al de kennis en vaardigheden toe te passen op een praktische probleemstelling. Er wordt aan onderzoek gedaan over een actueel logistiek onderwerp waarbij het contact met het werkveld een belangrijke bijdrage levert tot een realistisch en bruikbaar resultaat. Deze bachelorproef wordt beschouwd als het afsluitstuk van de logistieke opleiding.

Begincompetenties (tekst)

Student dient alle olods uit het curriculum  LM opgenomen te hebben  ( uitgezonderd stage en stageverslag - en verdediging).

OLR-Leerdoelen (lijst)

Communiceert binnen de beroepscontext
De student communiceert, rapporteert, presenteert en argumenteert efficiënt en effectief binnen de beroepscontext in het Nederlands, zowel schriftelijk als mondeling
Communiceert internationaal
De student communiceert internationaal mondeling en schriftelijk
Hanteert bedrijfseconomische en juridische principes
De student hanteert algemeen-bedrijfseconomische principes in een globale, economische en juridische context
Initiatief, creatief en doorzettingsvermogen
De student functioneert vlot in een multiculturele en internationale omgeving
Klantgericht
De student denkt en handelt cliënt/klantgericht
Reflecteert kritisch, werkt projectmatig, oplossingsgericht
De student reflecteert kritisch en werkt projectmatig en oplossingsgericht
Verantwoordelijkheidszin en leiderschap
De student werkt vlot en met verantwoordelijkheid binnen een team en neemt eenvoudige leidinggevende taken op zich

Leerinhoud

Deel 1:
Brainstorming.

Deel 2:
Het ondernemingsproject wordt gerealiseerd in de industrie of de logistieke dienstensector, individueel of in teamverband en onder begeleiding van een docent/promotor en (eventueel) co-promotor uit het bedrijf.

Met het ondernemingsproject leveren de studenten het bewijs dat zij in staat zijn om:

 • een probleem, zowel in praktische als theoretische dimensie, te vatten;
 • de informatie, nodig om dit probleem op te lossen, zelfstandig weten te vinden en te hanteren;
 • de oplossingsmethode te kiezen, correct te hanteren en zowel keuze als gebruik te verantwoorden;
 • de gekozen oplossing aan de realiteit te toetsen, en dus waar deze oplossing het ontwerp van een onderdeel van een systeem inhoudt - ook de regeling ervan weten te realiseren;
 • het project op een professionele manier te communiceren in een schriftelijk rapport en een mondelinge presentatie voor een jury. 

Studiematerialen (lijst)

DigitapVerplicht
Schrijven van verslag tot eindwerkVerplicht€ 30,00
 • Auteur: Leen Pollefliet

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen366,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Afstudeeropdracht100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeAfstudeeropdracht100,00