Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Vierde taal Onafhankelijke gebruiker B1 - Spaans10583/2182/2122/1/79
Studiegids

Vierde taal Onafhankelijke gebruiker B1 - Spaans

10583/2182/2122/1/79
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Spaans binnen supply chain management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Volders Mieke
Onderwijstalen: Spaans
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Vierde taal basis gebruiker A2 - Spaans.

Korte omschrijving

Je kennis van het Spaans in een beroepsmatige context wordt verder uitgebouwd aan de hand van enkele vaak voorkomende praktische onderwerpen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Communiceert internationaal
De student begrijpt teksten die hoofdzakelijk bestaan uit alledaagse taal of frequent aan zijn opleiding gerelateerde taal. Hij begrijpt de beschrijving van frequente gebeurtenissen en handelingen in zakelijke documenten uit zijn vakgebied.
De student begrijpt de hoofdpunten wanneer in duidelijk uitgesproken standaardtaal wordt gesproken over vertrouwde zaken op zijn werk, op school, in zijn vrije tijd enz. Hij begrijpt de hoofdpunten van veel radio- of tv-programma's over actuele zaken.
De student beschrijft ervaringen en gebeurtenissen, zijn verwachtingen en ambities op een eenvoudige, samenhangende manier. Hij geeft in het kort redenen en verklaringen voor zijn meningen en plannen.
De student schrijft een eenvoudige samenhangende tekst over onderwerpen van persoonlijk belang. Hij schrijft frequent voorkomende, eenvoudige zakelijke mededelingen (bv. zakelijke e-mail).
De student kan de meeste alledaagse situaties aan die zich kunnen voordoen tijdens een reis in een gebied waar Spaans wordt gesproken. Hij neemt mits enige voorbereiding deel aan een gesprek over onderwerpen die zijn persoonlijke belangstelling hebben.

Leerinhoud

Colegas/ Socios  1 (tekstboek + werkboek) met extra materiaal (cursusdocumenten te vinden op digitap.ap.be).   

Spraakkunst verder uitdiepen, geziene spraakkunstonderwerpen Spaans; de tijden en het gebruik van de verleden tijden; uitbreiding woordenschat ( + cursusdocumenten); aanleren en gebruiken van zakelijke woordenschat , mondeling en schriftelijk (correcte zinswendingen)

Mondeling aspect: communicatieve opzet, zakelijke contacten, toekomstperspectieven / stage / (sollicatiegesprek),...


Studiematerialen (lijst)

Socios 1 - Cuaderno de ejercicios + CDVerplicht€ 19,50
  • Auteur: J. Corpas y L. Martínez
Socios 1 - Libro del alumno + CDVerplicht€ 27,50
  • Auteur: M. González, F. Martín, C. Rodrigo y E. Verdía
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Vaardigheidstoets hands off100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00