Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Commerciële vaardigheden: uitbreiding29924/2182/2122/1/13
Studiegids

Commerciële vaardigheden: uitbreiding

29924/2182/2122/1/13
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • financie- en verzekeringswezen
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Galle Nele
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Commerciële vaardigheden.

Korte omschrijving

De financiële tussenpersoon is vandaag in een wereld die steeds digitaler wordt nog steeds onmisbaar. Wanneer je later als financieel of verzekeringsadviseur aan de slag gaat, is het erg belangrijk om een waarde toe te voegen aan de klant met behulp van de juiste commerciële vaardigheden. Je leert dit aan de telefoon, op papier, via sociale media, tijdens het netwerken of aan tafel bij de klant. In deze cursus bouw je verder op de commerciële vaardigheden die je in het opleidingsonderdeel 'commerciële vaardigheden' in de 2de trajectschijf van je opleiding, hebt vergaard. 

Cfr. Digitap.be voor afspraken en informatie betreffende dit opleidingsonderdeel.

Begincompetenties (tekst)

De student dient vertrouwd te zijn met de verschillende bank- en verzekeringsproducten, algemene principes van algemeen en bankboekhouden, de logica van bankjaarrekeningen, een basis hebben van financiële algebra en moet vooral in staat zijn om zelfstandig een oordeel te kunnen vellen over de financiële actualiteit van het moment.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Communiceert binnen de beroepscontext
De student kan een gesprek voeren met een prospect/lead en klant
Communiceert internationaal
De student kan op een professionele manier een telefoongesprek voeren
Handelt deontologisch en ethisch
De student kent de verschillende basistechnieken voor een verkoopsgesprek
Klantgericht
De student kan zich professioneel voorstellen aan een zakenpartner/klant
voert adviserend verkoopgesprek
De student kan zich professioneel gedragen in een commerciële omgeving
De student kent de basisprincipes van verbaal en non-verbaal gedrag in een commerciële omgeving

Leerinhoud

In het opleidingsonderdeel 'commerciële vaardigheden: uitbreiding' zal je verder bouwen op de basiskennis en basisvaardigheden die je hebt opgedaan in het opleidingsonderdeel 'commerciële vaardigheden'. Volgende thema's zullen aan bod komen in dit opleidingsonderdeel:

  • Doorgedreven commercieel telefoneren: inbound- en outboundgesprekken, succesfactoren bij telefonisch contact met (potentiële) klanten.
  • De basisprincipes van een goed verkoopgesprek: kunst van het luisteren, vragen stellen, de verschillende fasen van het verkoopgesprek
  • In beperkte mate presenteren
  • De basis van het onderhandelen: strategieën en tactieken voor het onderhandelingsproces. 

Je past je commerciële vaardigheden toe in een professionele context tijdens congressen, bedrijfsbezoeken, etc.

Studiematerialen (lijst)

Handboek commerciële vaardighedenVerplicht
  • Auteur: Stefan Renkena

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Vaardigheidstoets hands on60,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on60,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Portfolio40,00