Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Registratie-, schenk- en erfbelasting29677/2182/2122/1/54
Studiegids

Registratie-, schenk- en erfbelasting

29677/2182/2122/1/54
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • financie- en verzekeringswezen
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Rosiers Luc
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Er wordt eerst aandacht geschonken aan de theorie m.b.t. de registratie-, schenk- en erfbelasting. Vervolgens wordt deze theoretische kennis afgetoetst aan de hand van oefeningen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Gebruikt beroepsgerelateerde bronnen
De student berekent de te betalen erfbelasting bij (eenvoudige) nalatenschappen
De student berekent de te betalen registratiebelasting bij aankoop van een woning en een bouwgrond
De student berekent de te betalen schenkbelasting bij schenking van een onroerend goed
De student berekent de te betalen schenkbelasting bij schenking van een roerend goed
De student kan (eenvoudige) aangifte van nalatenschap opstellen
De student past successieplanning toe in de praktijk
Gebruikt gangbare ICT-toepassingen
De student berekent de te betalen erfbelasting bij (eenvoudige) nalatenschappen
De student kan (eenvoudige) aangifte van nalatenschap opstellen
wetgeving en reglementering
De student berekent de te betalen erfbelasting bij (eenvoudige) nalatenschappen
De student berekent de te betalen registratiebelasting bij aankoop van een woning en een bouwgrond
De student berekent de te betalen schenkbelasting bij schenking van een onroerend goed
De student berekent de te betalen schenkbelasting bij schenking van een roerend goed
De student kan (eenvoudige) aangifte van nalatenschap opstellen
De student past successieplanning toe in de praktijk

Leerinhoud

 • Registratiebelasting:
  • begrip;
  • soorten heffingsregels;
  • verplichting tot registreren;
  • doel;
  • tarieven;
  • voorbeelden en oefeningen.
 • Schenkbelasting:
  • begrip schenking;
  • soorten van schenkingen;
  • tarieven;
  • voorbeelden en oefeningen.
 • Erfbelasting:
  • begrippen erfrecht en huwelijksvermogenrecht;
  • wettelijk erfrecht;
  • reserve en beschikbaar gedeelte;
  • testament;
  • overdracht bij leven;
  • aangifte van nalatenschap;
  • tarieven;
  • successieplanning;
  • voorbeelden en oefeningen.

Studiematerialen (lijst)

1. Kopen en financierenVerplicht
 • Auteur: notaris.be
2. Schenken (notaris.be)Verplicht
 • Auteur: notaris.be
3. ErvenVerplicht
 • Auteur: notaris.be

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00