Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Warenkennis en gevaarlijke goederen25201/2182/2122/1/63
Studiegids

Warenkennis en gevaarlijke goederen

25201/2182/2122/1/63
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • supply chain management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Schwagten Marina
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 60,00

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Je volgt tijdens die opleidingsonderdeel de opleiding IMDG. Indien je voor dit examen slaagt met 12/20, krijg je je certificaat dat 5 jaar geldig is. Daarnaast werk je ook nog een projectopdracht uit inzake warenkennis. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

wetgeving en regelgeving
De student is vertrouwd met de internationale regelgeving: IMO(MDG)-ADR-IATA-RID-ADNR
De student kent de belangrijkste regels inzake de behandeling en opslagt van gevaarlijke goederen
De student kent de belangrijkste regels inzake het transport van gevaarlijke goederen
De student past de regelgeveing toe tijdens een projectopdracht ivm warenkennis

Leerinhoud

Reglementeringen inzake gevaarlijke goederen: IMO(IMDG)-ADR-IATA-RID-ADNR

Projectopdracht ivm onderdeel warenkennis. zie digitap.ap.be

Studiematerialen (lijst)

CursusAanbevolen€ 55,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen59,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets70,00
Semester 1Projectopdracht30,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets70,00
Tweede examenperiodeProjectopdracht30,00