Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Français9151/2182/2122/1/85
Studiegids

Français

9151/2182/2122/1/85
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Lycops Valérie, Mingels An
Onderwijstalen: Frans
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Je wordt voorbereid op een correct taalgebruik in het Frans voor een job in de bedrijfswereld en je maakt kennis met algemene (beginnende) professionele situaties waarin je die Franse taal nodig hebt zoals het leggen van zakelijke contacten, zich professioneel voorstellen, klanten onthalen, afspraken maken ... Je communiceert op een grammaticaal correcte manier in het Frans en je kent de algemeen zakelijke woordenschat en veelvoorkomende Franse zinswendingen.

Begincompetenties (tekst)

Level A2 volgens het Gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

DLR BM 7.0 - De bachelor BM communiceert schriftelijk en mondeling op een professionele wijze in de instructietaal van de opleiding en in minstens twee gangbare bedrijfstalen.
Je kent de algemene zakelijke woordenschat.
Je begrijpt zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen (folders , dienstregelingen, advertenties ....) die verband houden met zaken van direct belang (persoonsgegevens, werk, eenvoudige bedrijfsgerichte communicatie).
Je communiceert mondeling in eenvoudige zakelijke bewoordingen over vertrouwde onderwerpen en over werk- of andere activiteiten.
Je kent een basispakket aan sectorgebonden woordenschat.
Je past de behandelde grammatica correct toe.
Je noteert korte notities en boodschappen zoals een korte mail (bedanken, informatie vragen en geven enz).
Je vindt relevante informatie in (korte) officiële documenten.
Je wisselt informatie uit met collega's en geeft informatie aan klanten (mondeling en schriftelijk).

Leerinhoud

Handboek La grammaire du français A2: remediërende en theoretische herhaling van de belangrijkste grammaticale items: le nom, l'adjectif, l'article, l'adverbe, l'expression du temps et de l'espace, les pronoms personnels, les chiffres et les nombres, ... . De nadruk ligt op de zelfstandige verwerking van de oefeningen door de studenten; de theorie van de 'grammaire' moet ook toegepast kunnen worden op andere oefeningen dan die uit het handboek.

Handboek Pour parler affaires: uitbreiden van de basiskennis met Franse woorden en uitdrukkingen die specifiek zijn voor het gebruik in handel, economie en bedrijfsleven; extra lesmateriaal en oefeningen (vertalingen, opdrachten) in de cursus Français terug te vinden onder digitap.ap.be

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
La grammaire du français A2 + cd audioVerplicht
  • Auteur: C. Huor-Caumont ...
Pour parler affairesVerplicht
  • Auteur: Mitchell e.a.
Taalsoftware eXplioVerplicht€ 11,50

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
  • Omschrijving: Interactiecollege
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren
  • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets80,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets80,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets permanent (Permanente evaluatie)20,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek