Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
English9152/2182/2122/1/22
Studiegids

English

9152/2182/2122/1/22
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Grave Jennifer
Andere co-titularis(sen): Boey Ann, Verhuyck Thomas
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In het eerste semester wordt de grammaticacursus behandeld, waar vooral de Engelse tijden grondig aan bod komen.
Studenten maken kennis met richtingspecifieke woordenschat a.d.h.v. de artikels.
Studenten verruimen hun woordenschat ook door zelfstudie (handboek Woordenschat business English).

Begincompetenties (tekst)

Level B1 volgens het Gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

DLR BM 7.0 - De bachelor BM communiceert schriftelijk en mondeling op een professionele wijze in de instructietaal van de opleiding en in minstens twee gangbare bedrijfstalen.
Je redt je mondeling betrekkelijk vlot in alledaagse professionele situaties.
Je kent een basispakket aan sectorgebonden woordenschat.
Je past de behandelde grammatica correct toe.
Je begrijpt documenten, artikels, verslagen en mails uit je vakgebied.
Je voert een zakelijk telefoongesprek op intermediair niveau.
Je begrijpt de belangrijkste punten uit goed gestructureerde informatiebronnen uit de media binnen het eigen vak- en interessegebied of uit de actualiteit.

Leerinhoud

 • Herhaling, uitdieping en aanvulling van spraakkunst en zinsbouw aan de hand van oefeningen.
 • Systematische uitbreiding van algemene en opleidingsgerichte woordenschat aan de hand van artikels.
 • Verdere ontwikkeling van de spreek-, schrijf-, luister- en leesvaardigheid van de student.
 • Zelfstandig werk: de student verwerkt een selectie van de woordenschat uit het handboek 'Woordenschat business English'.

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
Cursus English (semester 1)Verplicht
 • Auteur: Jennifer De Grave en Ann Boey
Taalsoftware eXplioVerplicht€ 11,50
Woordenschat Business EnglishVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
 • Omschrijving: Hoorcollege
  Werkcollege
  Interactiecollege
  Oefeningensessies met docentensturing
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets80,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets80,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets permanent (Permanente evaluatie)15,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Semester 1Vaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)5,00Casus
Gesloten boek