Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Project Financie- en verzekeringswezen / Bachelorproef9339/2182/2122/1/75
Studiegids

Project Financie- en verzekeringswezen / Bachelorproef

9339/2182/2122/1/75
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • financie- en verzekeringswezen
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 15 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): El Majdoub Said, Feldman Roland, Galle Nele, Joostens Johan, Rosiers Luc
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester) of 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 375,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 51 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Aan de hand van het opleidingsonderdeel 'project financie- en verzekeringswezen/Bachelorproef' geef je kleur aan je opleiding en werk je een zelfgekozen financieel of verzekeringsgerelateerd onderwerp uit. Je toont hierbij aan dat je de beoogde eindcompetenties waarover een student van de opleiding 'bedrijfsmanagement' met afstudeerrichting 'financie- en verzekeringwezen' hebt verworven. Uiteindelijk zal je in een schriftelijk rapport én een mondelinge presentatie je studie en onderzoek voorstellen. 

Zie studiewijzer voor alle afspraken en meer informatie betreffende dit opleidingsonderdeel.

Begincompetenties (tekst)

De student dient alle competenties en kennis, opgedaan tijdens de driejarige opleiding, volledig te beheersen. Dit zowel voor wat betreft de technische kennis en competenties als voor wat betreft de soft skills.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Communiceert binnen de beroepscontext
De student communiceert, rapporteert, presenteert en argumenteert efficiënt en effectief binnen de beroepscontext in het Nederlands, zowel schriftelijk als mondeling
Communiceert internationaal
De student communiceert internationaal mondeling en schriftelijk
Hanteert bedrijfseconomische en juridische principes
De student hanteert algemeen-bedrijfseconomische principes in een globale, economische en juridische context
Initiatief, creatief en doorzettingsvermogen
De student functioneert vlot in een multiculturele en internationale omgeving
Klantgericht
De student denkt en handelt cliënt/klantgericht
Reflecteert kritisch, werkt projectmatig, oplossingsgericht
De student reflecteert kritisch en werkt projectmatig en oplossingsgericht
Verantwoordelijkheidszin en leiderschap
De student werkt vlot en met verantwoordelijkheid binnen een team en neemt eenvoudige leidinggevende taken op zich

Leerinhoud

De student moet aantonen dat hij/zij op het einde van de studie in staat is om een bepaald onderwerp, door de student zelf gekozen en door de opleidingsonderdeelverantwoordelijken goedgekeurd, uit te werken. Dit onderwerp kan rechtstreeks verband houden met één van de stageopdrachten of kan een (totaal nieuw) aspect behandelen binnen het kader van de financiële-/verzekeringswereld.

Het is de bedoeling dat de student aantoont dat hij/zij origineel werk kan produceren en dit ook op een zakelijke manier kan rapporteren (zowel geschreven als mondeling) en dit in aanwezigheid van een onafhankelijk publiek.

Aanvullende informatie is terug te vinden in de studiewijzer van dit opleidingsonderdeel.

Studiematerialen (lijst)

Schrijfwijzer TAALPUNTVerplicht€ 5,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen375,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Afstudeeropdracht100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeAfstudeeropdracht100,00