Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Project financiële actualiteit14429/2182/2122/1/87
Studiegids

Project financiële actualiteit

14429/2182/2122/1/87
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • financie- en verzekeringswezen
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Rosiers Luc
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Financiële actualiteit.

Korte omschrijving

Dankzij je theoretische kennis ben je in staat om de financiële actualiteit op te volgen en te begrijpen. Je dompelt je gedurende één week helemaal onder in de wereld van bank, beurs en verzekeringen. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

Communiceert binnen de beroepscontext
De student maakt een scriptie van de geselecteerde samengevatte financiële artikels uit De Tijd
De student raadpleegt bronnen bij het beschrijven van actuele financiële onderwerpen
Handelt deontologisch en ethisch
De student beoordeelt op kritische wijze de inhoud van de Europese spaarrichtlijn en de MiFid-richtlijn
Hanteert bedrijfseconomische en juridische principes
De student kent de problematiek van de koppelverkoop in het financie- en verzekeringswezen
De student kent de reglementering van de bonus-malusregeling bij de verplichte autoverzekering
De student kent de witwaswetgeving en de Cel voor Financiële Informatieverwerking
De student ontleedt de strengere Basel-normen en de rol van de ratingbureaus
wetgeving en reglementering
De student beoordeelt op kritische wijze de inhoud van de Europese spaarrichtlijn en de MiFid-richtlijn
De student kent de problematiek van de koppelverkoop in het financie- en verzekeringswezen
De student kent de reglementering van de bonus-malusregeling bij de verplichte autoverzekering
De student kent de witwaswetgeving en de Cel voor Financiële Informatieverwerking
De student ontleedt de strengere Basel-normen en de rol van de ratingbureaus

Leerinhoud

De student krijgt de opdracht om gedurende één week de krant De Tijd intensief te lezen. Iedere student zal voor een weekperiode een projectopdracht dienen te maken. Bij de mondelinge bespreking van de projectopdracht, dient de student aan te tonen dat hij/zij de inhoud van de artikels begrijpt.

Aanvullende informatie is terug te vinden via de elektronische leeromgeving en in de studiewijzer van dit opleidingsonderdeel.

Studiematerialen (lijst)

de krant De TijdVerplicht
  • Auteur: De Tijd

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Projectopdracht permanent (Permanente evaluatie)100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00