Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Software financie- en verzekeringswezen25199/2182/2122/1/92
Studiegids

Software financie- en verzekeringswezen

25199/2182/2122/1/92
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • financie- en verzekeringswezen
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Rosiers Luc
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

In deze cursus worden diverse softwarepakketten gebruikt die mooi kaderen bij een studie in het financie- en verzekeringswezen. Zo komen verzekeringssoftwarepakketten aan bod die diverse premies berekenen. Ook de aanslagberekening in de personenbelasting komt aan bod. Tenslotte wordt de software doorgenomen ter berekening van de registratie-, schenk- en erfbelasting.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Gebruikt gangbare ICT-toepassingen
De student berekent met andere softwarepakketten de successierechten
De student berekent met andere softwarepakketten de te betalen of terug te krijgen personenbelastingen
De student brengt wijzigingen aan d.m.v. bijvoegsels aan de polis auto, brand of familiale
De student geeft een groene kaart en een schade-attest af in het kader van de verplichte autoverzekering
De student initieert het goedkeuringsproces voor nieuwe polissen bij de verzekeringsmaatschappij
De student maakt een offerte op voor een auto-, brand- en gezinsverzekering
De student voert met het meest gebruikte softwarepakket uit de Belgische verzekeringswereld premieberekeningen uit

Leerinhoud

Het verzekeringssoftwarepakket dat wordt aangeleerd is het meest gebruikte softwarepakket in de Belgische verzekeringswereld. Het stelt de gebruiker (verzekeringsmakelaar) in staat om snel met de verzekeraar te communiceren m.b.t. de goedkeuring van het risico, het afhandelen van een schadeclaim, het berekenen van premies en commissies, enz.

Er komen ook nog andere relevante softwarepakketten aan bod zoals o.a.: het berekenen van de personenbelasting en van de erfbelasting.

Studiematerialen (lijst)

Oefeningen (Rosiers L.)Verplicht
  • Auteur: Rosiers Luc

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets80,00
Semester 1Projectopdracht permanent (Permanente evaluatie)20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets80,00
Tweede examenperiodeProjectopdracht20,00