Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Stage Logistiek management32933/2182/2122/1/81
Studiegids

Stage Logistiek management

32933/2182/2122/1/81
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • supply chain management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 24 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Schwagten Marina
Andere co-titularis(sen): Dens Cathérine, Hintjens Joost, Van Schil Jort
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester) of 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 783,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 57 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Werkveldstage van 16 weken. Meer info is te vinden in het stagehandboek.

OLR-Leerdoelen (lijst)

ondersteunt het bedrijfsbeleid binnen de supply chain
ondersteunt het bedrijfsbeleid binnen de supply chain
organiseert de goederen- en informatiestroom op een efficiënte en effectieve manier
organiseert de goederen- en informatiestroom op een efficiënte en effectieve manier
organiseert het (inter)nationaal transport en voert (inter)nationale verzendingen zowel commercieel als operationeel correct uit
organiseert het (inter)nationaal transport en voert (inter)nationale verzendingen zowel commercieel als operationeel correct uit
past de wetgeving en de regelgeving binnen de supply chain toe
past de wetgeving en de regelgeving binnen de supply chain toe
hanteert algemeen-bedrijfseconomische principes in een globale, economische en juridische context
hanteert algemeen-bedrijfseconomische principes in een globale, economische en juridische context
denkt en handelt cliënt/klantgericht
denkt en handelt cliënt/klantgericht
communiceert, rapporteert, presenteert en argumenteert efficiënt en effectief binnen de beroepscontext in het Nederlands, zowel schriftelijk als mondeling
communiceert, rapporteert, presenteert en argumenteert efficiënt en effectief binnen de beroepscontext in het Nederlands, zowel schriftelijk als mondeling
communiceert internationaal mondeling en schriftelijk
communiceert internationaal mondeling en schriftelijk
reflecteert kritisch en werkt projectmatig en oplossingsgericht
reflecteert kritisch en werkt projectmatig en oplossingsgericht
werkt vlot en met verantwoordelijkheid binnen een team en neemt eenvoudige leidinggevende taken op zich
werkt vlot en met verantwoordelijkheid binnen een team en neemt eenvoudige leidinggevende taken op zich
treedt binnen de geldende beroepscontext deontologisch correct op met aandacht voor zijn maatschappelijke en ethische verantwoordelijkheid
treedt binnen de geldende beroepscontext deontologisch correct op met aandacht voor zijn maatschappelijke en ethische verantwoordelijkheid
vindt en gebruikt systematisch actuele beroepsgerelateerde bronnen, interpreteert de daaruit voortvloeiende informatie kritisch en past ze toe
vindt en gebruikt systematisch actuele beroepsgerelateerde bronnen, interpreteert de daaruit voortvloeiende informatie kritisch en past ze toe
maakt effectief en efficiënt gebruik van gangbare ICT-toepassingen en courante softwarepaketten
maakt effectief en efficiënt gebruik van gangbare ICT-toepassingen en courante softwarepaketten
functioneert vlot in een multiculturele en internationale omgeving
functioneert vlot in een multiculturele en internationale omgeving
beschikt over zelfsturende vaardigheden om zijn taak nauwkeurig uit te voeren: heeft zin voor initiatief, is creatief en geeft blijk van doorzettingsvermogen. Hij schoolt zich regelmatig bij
beschikt over zelfsturende vaardigheden om zijn taak nauwkeurig uit te voeren: heeft zin voor initiatief, is creatief en geeft blijk van doorzettingsvermogen. Hij schoolt zich regelmatig bij

Leerinhoud

De student zal gedurende zestien weken stage lopen in een onderneming naar keuze. De onderneming heeft in principe minimum 15 werknemers.

Bij de keuze van de stageplaats is het belangrijk dat het takenpakket voldoende uitgebreid is en dat de stageperiode een meerwaarde betekent.

Doelstellingen van de stage:
1. De stage biedt de student mogelijkheden tot ervaringsgericht leren door actieve aanwezigheid in een reële professionele en sociale werkomgeving. Tijdens de stage kan de student zijn theoretische kennis toepassen in reële praktijksituaties die moeilijk of niet binnen de hogeschool kunnen worden aangeboden, en die aansluiten bij de aard en het niveau van de opleiding.
2. De stage biedt de mogelijkheid om diverse professionele, technische, communicatieve en sociale vaardigheden (verder) te ontwikkelen.
3. De student maakt kennis met de interne werking van een organisatie, haar structuur, werkklimaat, werkmethodes, verwachtingen, werktempo, bedrijfscultuur. Bovendien leert de student zichzelf situeren binnen een bepaalde organisatie.
4. De student krijgt een scherper beeld van zijn toekomstige beroep en een betere kijk op de functies die iemand met zijn specifieke opleiding kan uitoefenen.
5. De stage bevordert de ontwikkeling van een leerhouding binnen een werkomgeving.
6. De stage biedt een belangrijk referentiepunt bij sollicitaties en het vinden van een betrekking.
7. Voor de opleiding creëert de organisatie van stages mogelijkheden om goede en duurzame relaties uit te bouwen met het werkveld.

Studiematerialen (lijst)

Stagehandboek Bedrijfsmanagement 2021-2022Verplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen50,00 uren
 • Omschrijving: Sollicitatietraining
Werkplekleren en/of stage608,00 uren
 • Omschrijving: Stage
 • Opmerking: 16 weken stage van 38u/week
Werktijd buiten de contacturen125,00 uren
 • Omschrijving: Stagedagboeken en stageverslag
 • Opmerking: Tweewekelijkse stagedagboeken en een stageverslag op het einde van de stage

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Reflectieopdracht10,00Mondelinge presentatie
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht10,00Mondelinge presentatie
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Reflectieopdracht permanent (Permanente evaluatie)10,00Tweewekelijkse stagedagboeken
Semester 2Stage70,00Beoordeling stageverloop door de stagebegeleider en stagementor
Semester 2Vaardigheidstoets simulatie10,00Sollicitatietraining

Toetsing (tekst)

Indien de student afwezig is op een deelexamen in of buiten een examenreeks van de eerste examenperiode of in de tweede examenperiode, krijgt de student een code ‘F’ van ‘Fail’ voor dit deelexamen, tenzij hij recht heeft op een inhaalexamen. Indien de student een code ‘F’ krijgt voor een deelexamen, resulteert dit in een code ‘F’ voor het gehele opleidingsonderdeel en kan de student bijgevolg niet slagen voor het opleidingsonderdeel. (art. 15.5 OER)