Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Macro-economie13785/2182/2122/1/16
Studiegids

Macro-economie

13785/2182/2122/1/16
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
 • Gaststudenten
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket Olympiade
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Brasseur Valentijn
Andere co-titularis(sen): Joossen Kristof
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De economische theorie ligt aan de basis van vele beleidsbeslissingen, zowel op het niveau van de bedrijven als van de overheid. In dit vak krijg je inzicht in de macro-economische basisprincipes, toegepast op actuele thema's. Je leert de drijfveren en mechanismen achter economische beslissingen en gebeurtenissen begrijpen. Zo ontwikkel je stap voor stap een beter inzicht in de rol en impact van economie voor bedrijven, gezinnen, de overheid en de maatschappij.

OLR-Leerdoelen (lijst)

DLR BM 1.0 - De bachelor BM heeft inzicht in contextgebonden bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde en veranderende context.
Je koppelt de economische theorie aan de actualiteit.
Je legt het verband tussen verschillende macro-economische basisbegrippen en plaatst dit in een bepaalde economische visie.
Je reflecteert over het handelen van de overheid en de impact hiervan op de arbeidsmarkt, inflatie, monetaire en budgettaire politiek.
Je toont inzicht in de internationale implicaties op het economisch gebeuren.
Je verklaart economisch cijfermateriaal en grafieken.
Je vormt een waardeoordeel over de impact van het huidig productie- en consumptiemodel op mens en milieu.
Je berekent en interpreteert macro-economische gegevens.
Je definieert de voornaamste macro-economische basisbegrippen zoals nationaal inkomen, monetair beleid, budgettair beleid, inflatie, arbeidsmarkt en conjunctuur.
Je geeft de werking weer van de financiƫle economie.

Leerinhoud

 • Economische kringloop
 • Toegevoegde waarde
 • Economische conjunctuur
 • Macro-economisch evenwicht
 • Vraag- en aanbodschokken
 • Consumeren, sparen en investeren
 • Budgettaire politiek
 • Geld en monetaire economie
 • Arbeidsmarkt
 • Inflatie
 • Internationale economie

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
Economie, wat doe je ermee?Verplicht
 • Auteur: Karolien Van Riel

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
 • Omschrijving: Werkcollege
  Oefeningensessies met docentsturing
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
 • Omschrijving: Opdrachten
  Coachingssessies
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren
 • Omschrijving: Digitale kennisoverdracht (bv. flipped the classroom, kennisclips, ..) (12,00)
  Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk (39,00)

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets100,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek