Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
MyTalent: 21st century skills 134400/2182/2122/1/04
Studiegids

MyTalent: 21st century skills 1

34400/2182/2122/1/04
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Nef Eva
Andere co-titularis(sen): Boey Ann, Dens Cathérine, Galle Nele, Leenkneght Inge, Naessens Birgitt, Vael Karolien, Vanormelingen Christine, Verpoort Roxanne
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 100,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Bedrijfsmanagement oriëntatie.

Korte omschrijving

We leven in een dynamische, snel veranderende wereld waarin flexibiliteit, zelfontwikkeling en levenslang leren steeds belangrijker worden. Door onze aandacht voor zelfsturing en soft skills word je de architect van jouw studieloopbaan én persoonlijke ontwikkeling. Samen met jouw coach ga je aan de slag om uit te groeien tot een flexibele young professional die kritisch tegenover zichzelf en de wereld staat!

OLR-Leerdoelen (lijst)

DLR BM 3.0 - De bachelor BM toont ondernemingszin, werkt zelfstandig, planmatig en nauwkeurig en handelt oplossingsgericht en innovatief om contextgebonden bedrijfs- en organisatieprocessen te optimaliseren.
Je plant op korte en lange termijn welke taken je tegen wanneer moet afwerken en maakt een duidelijke planning op.
DLR BM 4.0 - De bachelor BM handelt klant- en servicegericht en bouwt zelfstandig netwerken uit en contacten op met verschillende stakeholders.
Je geeft een overzicht van het werkveld met betrekking tot de vier afstudeerrichting en licht het werkveld dat je het meest interesseert verder toe.
DLR BM 7.0 - De bachelor BM communiceert schriftelijk en mondeling op een professionele wijze in de instructietaal van de opleiding en in minstens twee gangbare bedrijfstalen.
Je schrijft een beknopt verslag over persoonlijke onderwerpen en benadrukt daarbij de voor jou belangrijke punten.
Je schrijft volgens de principes van de Nederlandse taal (spelling, grammaticaal correcte zinnen, woordgebruik).
Je communiceert respectvol en afgestemd op het doel, de doelgroep en het medium en volgens de aangeleerde stijltechnieken.
DLR BM 8.0 - De bachelor BM werkt constructief samen als lid van een divers team en neemt verantwoordelijkheid in verschillende taken en rollen binnen een bedrijf of een organisatie.
Je onderscheidt belangrijke, dringende taken van onbelangrijke of minder dringende taken.
Je beschrijft de werking van een team objectief en benoemt je aandeel.
Je houdt je aan de collectieve werkafspraken en deadlines.
Je zet gekregen feedback/verworven inzichten om in actiepunten om het persoonlijk functioneren te versterken.
Je formuleert een persoonlijk groeipunt helder en concreet aan de hand van SMART doelstellingen.
DLR BM 10.0 - De bachelor BM neemt verantwoordelijkheid voor de eigen professionele ontwikkeling en volgt zelfstandig (internationale) tendensen op en integreert deze nieuwe inzichten.
Je beschrijft je persoonlijke motivatie en leerstrategie.
Je beschrijft je persoonlijke sterktes en groeikansen.

Leerinhoud

Binnen het OLOD MyTalent 21st century skills 1 werkt de student rond thema’s die onder de leerlijn MyTalent vallen, namelijk zelfsturing en zelfontplooiing, samenwerken en feedback geven, communicatie en timemanagement.

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
Wat ze je op het werk niet vertellen. Alles over soft skills.Verplicht
 • Auteur: Gitte Dockx/Tom Goossens

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen1,00 uren
 • Omschrijving: Opdrachten
  Coachingssessies
Vormen van groepsleren12,00 uren
 • Omschrijving: Onderwijsleergesprekken
Werktijd buiten de contacturen87,00 uren
 • Omschrijving: Digitale kennisoverdracht (bv. flipped the classroom, kennisclips,...) (10,00)
  Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk (77,00)

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Portfolio90,00Werkstuk of presentatie
Open boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio90,00Werkstuk of presentatie
Open boek
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Portfolio10,00Werkstuk of presentatie
Open boek