Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Economische aardrijkskunde34412/2182/2122/1/24
Studiegids

Economische aardrijkskunde

34412/2182/2122/1/24
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • supply chain management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Willems Edward
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Een opleidingsonderdeel waarin vooral geografische kennis en de kenmerken van economische aardrijkskunde aan bod komen, hoeft niet saai te zijn! Vragen zoals: "Waarom is deze industrie nu precies hier gevestigd? en wat is de link met onze haven?" kunnen verrassend boeiend zijn. Bovendien worden vervoersvormen en logistieke knooppunten voortdurend in vraag gesteld in een Europa dat gebukt gaat onder CO2-uitstoot en fileleed. Gaan de huidige transportstromen weldra verlegd worden of verdwijnen ze zonder meer? Schrijft de economische aardrijkskunde geschiedenis in het volgende decennium? Dit opleidingsonderdeel tracht een tipje van de sluier op te lichten.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR LM 1.0 - De bachelor BM/LM heeft inzicht in transport, goederen- en informatiestromen, processen en regelgeving binnen de logistieke sector, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je identificeert de belangrijkste Belgische en internationale logistieke knooppunten en transportnetwerken (alle vervoersmodi) en kan deze ruimtelijk situeren.
Je identificeert de voornaamste ruimtelijke patronen in de binnenlandse, Europese en mondiale handel.
Je typeert de belangrijkste Belgische en wereldhavens op het gebied van hun troeven, nautische toegankelijkheid, hinterlandverbindingen en groeimogelijkheden.
Je beschrijft de belangrijkste internationale (maritieme) transportstromen en de belangrijkste (overzeese) routes.
Je beschrijft het logistieke profiel van een land waarbij de economische situatie en geografische kenmerken van dat land mee in kaart wordt gebracht.
Je duidt zeeën, havens, wegen, landen, rivieren en kanalen aan op een blinde kaart. 
Je geeft een overzicht van de belangrijkste industriegebieden in de EU en kan deze ruimtelijk situeren.

Leerinhoud

In een inleidend hoofdstuk wordt het begrip economische aardrijkskunde en haar ontstaansgeschiedenis toegelicht. Hoe hebben wetenschappelijke modellen ertoe geleid dat bepaalde industriegebieden zich op een bepaalde plaats zijn gaan vestigen? Vervolgens wordt in een tweede hoofdstuk nagegaan hoe de industrie zich in België geografisch heeft ontwikkeld en hoe België in het groter Europees geheel als transitland haar rol vervult. In een derde hoofdstuk is er aandacht voor de toekomst: hoe zal in Europa het duurzaam handel drijven zonder CO2-uitstoot moeten zorgen voor nieuwe logistieke knooppunten en transportstromen? Tenslotte komt in een vierde hoofdstuk het belang van de Europese havens aan bod en hoe de haven van Antwerpen zich verder profileert tegenover deze havens.

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
 • Omschrijving: Hoorcollege
  Interactiecollege
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets70,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Semester 2Vaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)30,00Casus
Open boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets70,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)30,00Casus
Open boek