Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Communication en français34453/2182/2122/1/60
Studiegids

Communication en français

34453/2182/2122/1/60
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • financie- en verzekeringswezen
In andere opleidingen:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Communication en français
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Communication en français
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Communication en français_SCM
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Mingels An, Storme Caroline
Onderwijstalen: Frans
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Français OF simultaan te volgen met Français.

Korte omschrijving

Je Franse zakelijke woordenschat wordt verder uitgebreid, het gaat om functioneel taalgebruik in bedrijfsgerelateerde situaties. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere het opstellen van facturen, betalingen opvolgen, informatie verzamelen, deelnemen aan beurzen, klantvriendelijk zijn ... Dit alles gaat gepaard met een herhaling en uitbreiding van grammaticale onderwerpen die noodzakelijk zijn voor een vlotte zakelijke communicatie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR FV 7.3 - De bachelor BM/FV kan met standaard woordenschat in een beroepsspecifieke context op een professionele wijze schriftelijk en mondeling communiceren in het Frans.
Je kent een basispakket aan sectorgebonden woordenschat.
Je noteert korte notities en boodschappen zoals een korte mail (bedanken, informatie vragen en geven enz).
Je past de behandelde grammatica correct toe.
Je vindt relevante informatie in (korte) officiële documenten.
Je wisselt informatie uit met collega's en geeft informatie aan klanten (mondeling en schriftelijk).
Je begrijpt zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen (folders, dienstregelingen, advertenties ....) die verband houden met zaken van direct belang (persoonsgegevens, werk, eenvoudige bedrijfsgerichte communicatie).

Leerinhoud

Handboek La grammaire du français A2: remediërende en theoretische herhaling van de belangrijkste grammaticale items zoals le verbe: les temps du verbe , le verbe et ses modes; les différents types de phrases: la phrase interrogative, la phrase négative ... De nadruk ligt op de zelfstandige verwerking van de oefeningen door de studenten; de theorie van de 'grammaire' moet ook toegepast kunnen worden op andere oefeningen dan die uit het handboek.

Handboek Pour parler affaires: uitbreiden van de basiskennis met Franse woorden en uitdrukkingen die specifiek zijn voor het gebruik in handel, economie en bedrijfsleven; extra lesmateriaal en oefeningen (vertalingen, opdrachten) in de cursus terug te vinden onder digitap.ap.be

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
La grammaire du français A2 + cd audioVerplicht
 • Auteur: C. Huor-Caumont ...
Pour parler affairesVerplicht
 • Auteur: Mitchell e.a.
Taalsoftware eXplioVerplicht€ 11,50

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets80,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets80,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets permanent (Permanente evaluatie)20,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek