Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Meet - & regeltechniek30945/2183/2122/1/91
Studiegids

Meet - & regeltechniek

30945/2183/2122/1/91
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de chemie, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • procestechnologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Co-titularis(sen): Coremans Roel, Pauwels Bert
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 157,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

binnen het opleidingsprogramma al minstens 90 studiepunten afgewerkt hebben EN simultaan te volgen met Geïntegreerd lab en project (PO).

Korte omschrijving

Voor het 1ste deel :

In de procesindustrie wordt er steeds vertrokken vanaf een P&I-D om processen te ontwerpen of om problemen op te sporen,of om kleine aanpassingen aan te brengen, of om risico-analyses uit te voeren, of …
Vanuit de kennis over één bepaald industrieel proces gaan we dieper in op het herkennen van meetappendages, analyses, en processen en hun regeling.



Voor het 2de deel :

Je bestudeert de theoretische basis van de regeltechniek. Uit voorbeelden leer je de methoden om de processen en regelkringen schematisch voor te stellen. Met behulp van deze schema's stel je de regelketens wiskundig voor via formules. Je bestudeert de standaard P-, PI- en PID-regelingen. Dit laat je toe om de instelparameters van de regelapparatuur te bepalen.
We doen dit steeds aan de hand van industriële voorbeelden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

interpersoonlijk - zorg voor omgeving
herkent de basis-veiligheidsstrategie in de industrie
intrapersoonlijk - methodologie
berekent de procesparameters
berekent regelparameters in basisregelkringen
legt de analysetechnieken in de procesindustrie uit
legt de basisprincipes van een industriele meting uit
legt de basisprincipes van een regelsysteem uit
legt de werking van regelventielen uit
legt de werking van veel gebruikte sensoren uit de procesindustrie uit
legt samengestelde regelkringen (cascade, verhouding, split-range) uit
legt uit en herkent de complexiteit van een industriele regelstrategie
maakt de juiste keuzes in industriele metingen
ontwerpt de basisstappen van een industrieel proces, vertrekkend vanuit de chemische reactie
selecteert voor elke toepassing de juiste regelklep
stelt een een P&ID schema op
stelt een regelkring samen uit zijn bouwstenen
voorspelt het procesgedrag adhv regelacties
Process_engineer - P1_procestechnologie
berekent de procesparameters
berekent regelparameters in basisregelkringen
herkent de basis-veiligheidsstrategie in de industrie
legt de analysetechnieken in de procesindustrie uit
legt de basisprincipes van een industriele meting uit
legt de werking van regelventielen uit
legt de werking van veel gebruikte sensoren uit de procesindustrie uit
maakt de juiste keuzes in industriele metingen
ontwerpt de basisstappen van een industrieel proces, vertrekkend vanuit de chemische reactie
selecteert voor elke toepassing de juiste regelklep
stelt een een P&ID schema op
voorspelt het procesgedrag adhv regelacties
Process_engineer - P2_procesgericht sturen
legt de basisprincipes van een regelsysteem uit
legt samengestelde regelkringen (cascade, verhouding, split-range) uit
legt uit en herkent de complexiteit van een industriele regelstrategie
stelt een regelkring samen uit zijn bouwstenen

Leerinhoud

Voor het 1ste deel :
1. Globaal overzicht hoe een chemisch proces gestuurd wordt vertrekkende vanuit zijn chemische reactie. :

- Sturen / regelen : Feedforward, feedback ;
- Werking van een eenvoudige regelkring ;
- Werking van een destillatie-kolom ;
- Leren lezen van processchema’s;

2. Meettechnieken- Analysemethoden: Off-, On- , In-line.

- Belangrijkste Industriele Analysemethoden: Off-, On- , In-line, ...
- Debietmetingen
- Temperatuurmetingen
- Niveaumetingen
- Drukmetingen

3. Regelstrategiën :

- Samengestelde regelstrategie : Carcade en verhouding ; 
- Samengestelde regelstrategie : Split-range en Feed-Forward ; 
- Interlocks, Selectcontrol en Override, Autotuning ;
- Safety in de Industrie, een beknopt overzicht : HAZOP->LOPA->SIL ; 


 Voor het 2de deel :

1. Introductie tot DCS-systeem, Delta-V ;
2. Alle kenmerken van een regelventiel ;
3. Verschillende types regelventielen ;
4. PID-regelaar ; 
5. Processen : Wat? Analyse, hoe? Processen herkennen en analyseren, proces-parameters ; 
6. Eigenschappen van processen en consequentie op regelgedrag ; 
7.Tuning-regels van de PID-regelaar ;  

Studiematerialen (tekst): Verplicht

verschillende syllabus-delen ; 

Pre-teaching-filmpjes, Slides en bord-nota's (Wacom) op DIGITAP ;

Uitgedeelde voorbeelden en eigen nota's van de les ; 

Nota's bij studenten-presentaties over industriële analyse ; 

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing4,00 uren
  • Opmerking: Het examen bestaat uit twee delen. De totale examentijd voor elke deel van het examen is 120 minuten, waarvan 90 minuten voorzien voor het examen plus 30 minuten extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is dus hierbij inbegrepen.
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges49,00 uren
  • Opmerking: de effectieve werkvorm wordt gecommuniceerd via digitap.
Werktijd buiten de contacturen104,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht15,00Evaluatie van "Individueel schriftelijk werkje analyse & Presentatie per 2"
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off85,00digitaal examen: open en gesloten vragen, gesloten boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00digitaal examen: open en gesloten vragen, gesloten boek

Toetsing (tekst)

-Voor de eerste examenperiode :

P&I-D-oefening + Werkje "Analyse" (verslag + presentatie) : totaal voor 15%

Toetsvorm: hands off voor 85% (2 aparte examens voor de 2 delen, met gelijk gewicht) 
toetsmethode: open en gesloten vragen
bron: gesloten boek
toetsmedium: digitaal
toetsmoment: momentopname op examen

-Voor de tweede examenperiode :

Toetsvorm: hands off voor 100% (2 aparte examens voor de 2 delen, met gelijk gewicht)
toetsmethode: open en gesloten vragen
bron: gesloten boek
toetsmedium: digitaal
toetsmoment: momentopname op examen



Digitale examens worden continu gemonitord om eventuele examenfraude tegen te gaan. Hiervoor moet de student bij aanvang van het examen een monitoringapplicatie opstarten. Het niet opstarten of afsluiten van de monitoringsoftware wordt aanzien als fraude.