Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Algemene chemie 15212/2183/2122/1/12
Studiegids

Algemene chemie 1

5212/2183/2122/1/12
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de chemie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Co-titularis(sen): Janssens Carla, Smulders Pieterjan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 234,50 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Deze cursus is één van de absolute fundamenten van je wetenschappelijke vorming als bachelor chemie. Tijdens deze 11 weken wordt de chemische basiskennis uit het secundair onderwijs, die absoluut noodzakelijk is om de verdere opleiding succesvol te kunnen afwerken, opgefrist. Het betreft chemisch rekenen, schrijven van reacties, de opbouw en eigenschappen van de materie op moleculair niveau. Inzicht hierin laat toe te begrijpen hoe deze opbouw en eigenschappen zich manifesteren in intermoleculaire krachten, welke de eigenschappen van de materie op macroniveau gedeeltelijk kunnen verklaren.
Veiligheid in een lab primeert. Basisvaardigheden, risicoanalyses en vakliteratuur omtrent veiligheid in een chemisch lab worden onder de loep genomen. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

interpersoonlijk - zorg voor omgeving
Gebruikt de info van chemiekaarten en SDS-fiches correct
Beschrijft de basisprincipes omtrent veiligheid, milieu en hygiëne in een lab
Maakt een risico-analyse op basis van de Kinney-methode
intrapersoonlijk - methodologie
Berekent concentraties
Berekent stoechiometrische hoeveelheden
Berekent verdunningen
Formuleert de IUPAC-naamgeving van anorganische verbindingen
Formuleert de triviaalnamen van anorganische verbindingen
Klasseert de anorganische verbindingen volgens stofklasse
Legt de chemische eigenschappen van een element uit op basis van zijn plaats in het Periodiek Systeem
Schrijft chemische reacties met en zonder elektronenuitwisseling
Stelt de Lewisstructuur op van een molecule
Verklaart chemische en fysische eigenschappen van materie op basis van respectievelijk intra- en intermoleculaire krachten
Verklaart de opbouw van het Periodiek Systeem
Verklaart de verschillende soorten chemische bindingen
Labtechnicus - A1_taakanalyse en planning
Berekent concentraties
Berekent stoechiometrische hoeveelheden
Berekent verdunningen
Formuleert de IUPAC-naamgeving van anorganische verbindingen
Formuleert de triviaalnamen van anorganische verbindingen
Klasseert de anorganische verbindingen volgens stofklasse
Legt de chemische eigenschappen van een element uit op basis van zijn plaats in het Periodiek Systeem
Schrijft chemische reacties met en zonder elektronenuitwisseling
Stelt de Lewisstructuur op van een molecule
Verklaart chemische en fysische eigenschappen van materie op basis van respectievelijk intra- en intermoleculaire krachten
Verklaart de opbouw van het Periodiek Systeem
Verklaart de verschillende soorten chemische bindingen
Labtechnicus - A5_Milieu en veiligheid
Gebruikt de info van chemiekaarten en SDS-fiches correct
Beschrijft de basisprincipes omtrent veiligheid, milieu en hygiëne in een lab
Maakt een risico-analyse op basis van de Kinney-methode

Leerinhoud

- Basiskennis algemene en anorganische chemie: theorie + oefeningen.
- Veiligheid: volgende topics uit "basisveiligheid-VCA" aangevuld met HO:
    * Risico's, ongevallen en preventie / gevaarlijke producten / branden en explosies / elektriciteit.
    * Opstellen risico-analyse (Kinney-methode)
    * Etikettering chemicaliën: CLP & EU-GHS

Via mail worden er tijdens het academiejaar geen antwoorden verstrekt betreffende inhoudelijke vragen over de leerinhouden. Tijdens elk HO/WE wordt expliciet tijd vrijgemaakt voor het stellen en beantwoorden van vragen betreffende de leerinhouden.


Studiematerialen (tekst): Verplicht

•Cursus Algemene Chemie 1 (Carla Janssens - AP Hogeschool)
•Periodiek Systeem v/d Elementen
•Hand-outs van de slides horend bij de lessen zijn te raadplegen via Digitap
•Zelfstudiepakket 'Anorganische Naamgeving' via Digitap
•Zelfstudiepakket 'Basisveiligheid in een lab' via Digitap
•Chemiekaarten / SDS-fiches /  Kinney en Werkinstructies via e-campus

• Standaard mag een student zijn laptop tijdens de les gebruiken (OER artikel 23.4 §10 Het is wel toegestaan om gebruik te maken van een laptop of tablet voor het maken van notities, opdrachten of oefeningen in het kader van de onderwijsactiviteit (maar dus niet voor andere doeleinden).

Deze cursus omvat digitale labsimulaties. De simulaties gebeuren met de software ‘Labster’. De student koop jaarlijks een licentie aan (AP-tarief).

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing6,00 uren
  • Opmerking: Het examen bestaat uit 2 delen. De totale examentijd per deel voor het examen is 180 minuten, waarvan 150 minuten voorzien voor het examen plus 30 minuten extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is dus hierbij inbegrepen.
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges62,00 uren
  • Opmerking: de effectieve werkvorm wordt gecommuniceerd via digitap.
Werktijd buiten de contacturen166,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off100,00De vaardigheidstoets hands off bestaat uit 2 examens, elk voor 50% van de punten
Schriftelijk examen.

Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00De vaardigheidstoets hands off bestaat uit 2 examens, elk voor 50% van de punten
Schriftelijk examen

Toetsing (tekst)

Het examen van Algemene Chemie 1 wordt verdeeld over 2 examenmomenten.
Elk deel staat op 50% v/d punten.
Welke leerstof behoort tot welk examenmoment wordt in lesweek 1 gecommuniceerd via Digitap.

Hulpmiddelen:
Tijdens deze examens mag de student GEEN gebruik maken van:
- Periodiek Systeem v/d Elementen.

Tijdens deze examens mag de student WEL gebruik maken van:
- Schrijfgerief en RekenmachineVoor studenten ingeschreven in het traject duaal leren kunnen (een deel van) de leerdoelen aangeleerd worden via de duale leerplek en kan hiervoor een alternatieve toetsing worden voorzien volgens de afspraken opgenomen in het syllabus duaal leren.