Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Toegepaste Fysica 127910/2183/2122/1/12
Studiegids

Toegepaste Fysica 1

27910/2183/2122/1/12
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de chemie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Van den Bossche Ingrid
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel maak je kennis met de fysische achtergrond van een destillatieproces en het interpreteren van eenvoudige toestandsdiagrammen. Dat als basis en achtergrond bij chemische scheidingstechnieken die je later in de opleiding zal bestuderen. 
Je leert basisbegrippen uit de elektriciteitsleer die noodzakelijk zijn om inhoud van opleidingsonderdelen uit hogere jaren te begrijpen en die nodig zijn om als laboratoriumtechnoloog goed en veilig te kunnen functioneren in het latere werkveld.

OLR-Leerdoelen (lijst)

intrapersoonlijk - probleemanalyse
berekent de evenwichtstoestand vloeistof-verzadigde damp met de formule van Clausius Clapeyron
berekent de toestand van een gas met de ideale gaswet
berekent de toestand van verdunde oplossingen adhv de colligatieve eigenschappen
beschrijft het gedrag van vloeistoffen (oppervlaktespanning, viscositeit)
beschrijft het verloop van een eenvoudige destillatie op basis van de kooklus
ontleedt de werking van eenvoudige stroomkringen
ontleedt een toestandsdiagram van een unair systeem
verwerkt meetresultaten volgens de richtlijnen
Labtechnicus - A1_taakanalyse en planning
berekent de evenwichtstoestand vloeistof-verzadigde damp met de formule van Clausius Clapeyron
berekent de toestand van een gas met de ideale gaswet
berekent de toestand van verdunde oplossingen adhv de colligatieve eigenschappen
beschrijft het gedrag van vloeistoffen (oppervlaktespanning, viscositeit)
beschrijft het verloop van een eenvoudige destillatie op basis van de kooklus
ontleedt de werking van eenvoudige stroomkringen
ontleedt een toestandsdiagram van een unair systeem
Labtechnicus - A3_verwerken en interpreteren van resultaten
verwerkt meetresultaten volgens de richtlijnen

Leerinhoud

Deel I :

Weergeven van meetresultaten, tabellen en grafieken. Correct gebruik van eenheden.

Deel II :

De fysische achtergrond van het destillatieproces en het interpreteren van eenvoudige toestandsdiagrammen.
Daarbij komen aan bod:
- gaswetten, dampspanning, Clausius-Clapeyron
- opstellen van een kooklus
- dampspanningverlaging, kookpuntsverhoging, vriespuntsverlaging bij verdunde oplossingen
- toestandsdiagram en isothermen (unair)
- oppervlaktespanning en viscositeit

Deel III :

Inleiding in de elektriciteitsleer zoals :
opfrissing basisbegrippen; eenvoudige elektrische stroomkringen met o.a. EMS en klemspanning, gestabiliseerde bronnen, elektrisch vermogen, gevaren van elektrische spanningen; elektrisch veld, elektrische dipool, werking diodes, Zener-diode, transistoren, LED's.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Van den Bossche, I. (2021). Toegepaste fysica 1. Antwerpen: AP Hogeschool.

- elektronisch leerplatform (lespresentaties, extra oefeningen, extra illustraties,  ...).


Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,00 uren
  • Opmerking: De totale examentijd voor het examen is 180 minuten, waarvan 150 minuten voorzien voor het examen plus 30 minuten extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is dus hierbij inbegrepen.
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges36,00 uren
  • Opmerking: de effectieve werkvorm wordt gecommuniceerd via digitap.
Werktijd buiten de contacturen39,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off100,00open en gesloten vragen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00open en gesloten vragen

Toetsing (tekst)

Werkcolleges: 

Studenten maken de voorbereiding van de werkcolleges volgens de richtlijnen op Digitap. Studenten die het werkcollege storen omdat ze de voorbereiding niet voldoende hebben gemaakt kunnen weggestuurd worden.


Digitale examens worden continu gemonitord om eventuele examenfraude tegen te gaan. Hiervoor moet de student bij aanvang van het examen een monitoringapplicatie opstarten. Het niet opstarten of afsluiten van de monitoringsoftware wordt aanzien als fraude.


Voor studenten ingeschreven in het traject duaal leren kunnen (een deel van) de leerdoelen aangeleerd worden via de duale leerplek en kan hiervoor een alternatieve toetsing worden voorzien volgens de afspraken opgenomen in het syllabus duaal leren.