Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Staalvoorbereiding en analyse23513/2183/2122/1/88
Studiegids

Staalvoorbereiding en analyse

23513/2183/2122/1/88
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de chemie, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Dhont Karin
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

binnen het opleidingsprogramma al minstens 40 studiepunten afgewerkt hebben EN geslaagd of getolereerd voor Algemene chemie 1 EN geslaagd of getolereerd voor Algemene chemie 2.

Korte omschrijving

Theoretische achtergrond voor gravimetrische analysemethoden, zuur/base titraties, redoxtitraties en neerslagstitraties wordt aangereikt. Deze methoden zijn de volgende stap, na staalname en staalvoorbereiding, in de uitvoering van een chemische analyse.

OLR-Leerdoelen (lijst)

intrapersoonlijk - methodologie
berekent concentraties op basis van analyseresultaten
berekent de invloed van zijreacties door gebruik te maken van de zijreactiecoëfficiënt
berekent pH rekening houdend met beperkingen van de gebruikte pH formules
berekent titratiecurven
beschrijft factoren die de titratiecurven beïnvloeden
definieert gravimetrische basisprincipes
gebruikt de besproken analysemethoden in concrete toepassingen
Labtechnicus - A1_taakanalyse en planning
berekent de invloed van zijreacties door gebruik te maken van de zijreactiecoëfficiënt
berekent pH rekening houdend met beperkingen van de gebruikte pH formules
berekent titratiecurven
beschrijft factoren die de titratiecurven beïnvloeden
definieert gravimetrische basisprincipes
gebruikt de besproken analysemethoden in concrete toepassingen
Labtechnicus - A3_verwerken en interpreteren van resultaten
berekent concentraties op basis van analyseresultaten

Leerinhoud

Gravimetrie, zuur/base titraties, redoxtitraties, neerslagstitraties.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

cursus: 'staalvoorbereiding en analyse' Auteur: Karin Dhont

opgave vraagstukken via digitap

ppt van sommige HO

opnames van OFF-campus HO (geen vraagstukkensessies)

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
  • Opmerking: De totale examentijd voor het examen is 120 minuten, waarvan 90 minuten voorzien voor het examen plus 30 minuten extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is dus hierbij inbegrepen.
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges17,00 uren
  • Opmerking: de effectieve werkvorm wordt gecommuniceerd via digitap.
Werktijd buiten de contacturen59,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off100,00er wordt kennis, inzicht, en toepassingen getoetst
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00er wordt kennis, inzicht en toepassingen getoetst

Toetsing (tekst)

voor de toetsen mag een rekentoestel en een periodiek systeem gebruikt worden

er wordt kennis, inzicht en toepassingen getoetstToetsing kan gebeuren op eigen laptop.
Digitale examens worden continu gemonitord om eventuele examenfraude tegen te gaan. Hiervoor moet de student bij aanvang van het examen een monitoringsapplicatie opstarten. Het niet opstarten of afsluiten van de monitoringsoftware wordt aanzien als fraude.