Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Instrumentele analyse 219990/2183/2122/1/04
Studiegids

Instrumentele analyse 2

19990/2183/2122/1/04
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de chemie, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Opsteyn Ine, Peeters Benny
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 86,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Algemene chemie 1 EN geslaagd of getolereerd voor Algemene chemie 2 EN binnen het opleidingsprogramma al minstens 40 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

De meest gebruikte spectrometrische analysetechnieken worden besproken.
In het deel chromatografische analyse komen de verschillende vormen van chromatografie aan bod.

Telkens wordt aandacht besteed aan het principe van de methode, de beschrijving van het toestel, de invloed van de meetvoorwaarden, de verwerking van de meetgegevens.

OLR-Leerdoelen (lijst)

intrapersoonlijk - methodologie
beschrijft het principe van de meest courante chromatografische analysemethoden
beschrijft het principe van de meest courante spectrometrische analysemethoden
evalueert verschillen en overeenkomsten tussen de verschillende spectrometrische technieken
gebruikt de besproken analysemethoden in concrete toepassingen
gebruikt het verband tussen de gemeten parameter en de concentratie van de te bepalen component
geeft verschillen en overeenkomsten aan tussen de verschillende chromatografische technieken
geeft verschillen en overeenkomsten aan tussen de verschillende spectrometrische technieken
onderkent het verband tussen de gemeten parameter en de concentratie van de te bepalen component
rekent de gegevens uit een chromatogram om naar de gevraagde concentratie(s) in het staal.
schat de mogelijkheden en beperkingen van de verschillende chromatografische technieken in
schat de mogelijkheden en beperkingen van de verschillende spectrometrische technieken in
Labtechnicus - A1_taakanalyse en planning
beschrijft het principe van de meest courante chromatografische analysemethoden
beschrijft het principe van de meest courante spectrometrische analysemethoden
evalueert verschillen en overeenkomsten tussen de verschillende spectrometrische technieken
gebruikt de besproken analysemethoden in concrete toepassingen
geeft verschillen en overeenkomsten aan tussen de verschillende chromatografische technieken
geeft verschillen en overeenkomsten aan tussen de verschillende spectrometrische technieken
schat de mogelijkheden en beperkingen van de verschillende chromatografische technieken in
schat de mogelijkheden en beperkingen van de verschillende spectrometrische technieken in
Labtechnicus - A3_verwerken en interpreteren van resultaten
gebruikt het verband tussen de gemeten parameter en de concentratie van de te bepalen component
onderkent het verband tussen de gemeten parameter en de concentratie van de te bepalen component
rekent de gegevens uit een chromatogram om naar de gevraagde concentratie(s) in het staal.

Leerinhoud

Spectrometrische analysemethoden: UV-, zichtbaar en infrarood spectrometrie, fluorimetrie, nefelometrie, turbidimetrie, atomaire emissie en absorptie.

Chromatografische analyse: dunnelaag chromatografie, gaschromatografie (kwaliteit van een scheiding, kwalitatieve en kwantitatieve bepaling), vloeistofchromatografie (HPLC, NP en RP scheidingen).

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Cursus "Instrumentele analyse M2"; auteur: Verbeke P.; AP hogeschool
  • Aanvullend studiemateriaal, documentatie en/of oefeningen bezorgd tijdens contacturen en via elektronische leeromgeving: 'Digitap'
  • Powerpoints op Digitap
  • Deze cursus omvat digitale labsimulaties. De simulaties gebeuren met de software ‘Labster’. De student koop jaarlijks een licentie aan (AP-tarief).

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,00 uren
  • Opmerking: De totale examentijd voor het examen is 180 minuten, waarvan 150 minuten voorzien voor het examen plus 30 minuten extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is dus hierbij inbegrepen.
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
  • Opmerking: de effectieve werkvorm wordt gecommuniceerd via digitap.
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00

Toetsing (tekst)

toetsvorm: hands-off vaardigheidstoets tijdens de examenperiode
toetsmethode: meerkeuzevragen, open en gesloten vragen, casussen
bron: gesloten boek

toetsmoment: momentopname op examen

Via mail worden er geen antwoorden verstrekt betreffende inhoudelijke vragen over de leerinhouden.
Tijdens elk HO wordt de mogelijkheid geboden voor het stellen en beantwoorden van vragen betreffende de leerinhouden.Toetsing kan gebeuren op eigen laptop.
Digitale examens worden continu gemonitord om eventuele examenfraude tegen te gaan. Hiervoor moet de student bij aanvang van het examen een monitoringsapplicatie opstarten. Het niet opstarten of afsluiten van de monitoringsoftware wordt aanzien als fraude.