Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Milieuchemie en veiligheid24023/2183/2122/1/65
Studiegids

Milieuchemie en veiligheid

24023/2183/2122/1/65
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de chemie, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Smulders Pieterjan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

binnen het opleidingsprogramma al minstens 40 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Als initiatie worden zuiveringstechnieken, zowel vanuit milieu als vanuit mechanisch zuiveringsstandpunt, in de industriële context overlopen aan de hand van relevante voorbeelden. Tijdens de lessen wordt geprobeerd om de reeds bestaande kennis van de student te linken aan milieu- en veiligheidstopics.

OLR-Leerdoelen (lijst)

interpersoonlijk - zorg voor omgeving
beschrijft de parameters die de kwaliteit van water in termen van zuivering vastleggen
legt de algemene werking van een industriële waterzuiveringsinstallatie uit
past de geldende milieuregels toe
beschrijft de parameters die de kwaliteit van water en lucht in termen van zuivering vastleggen
legt de algemene werking van een industriële waterzuiveringsinstallatie uit
past de geldende milieuregels toe
past de geldende veiligheidsregels toe
intrapersoonlijk - methodologie
benoemt elementaire eigenschappen van bezinken (zowel vast-gas, vast-vloeistof als vloeistof-vloeistof) als eenheidsbewerking
Labtechnicus - A5_Milieu en veiligheid
past de geldende milieuregels toe
past de geldende milieuregels toe
past de geldende veiligheidsregels toe
Process_engineer - P2_procesgericht sturen
benoemt elementaire eigenschappen van bezinken (zowel vast-gas, vast-vloeistof als vloeistof-vloeistof) als eenheidsbewerking
Process_engineer - P3_industriële veiligheid
beschrijft de parameters die de kwaliteit van water in termen van zuivering vastleggen
legt de algemene werking van een industriële waterzuiveringsinstallatie uit
beschrijft de parameters die de kwaliteit van water en lucht in termen van zuivering vastleggen
legt de algemene werking van een industriële waterzuiveringsinstallatie uit

Leerinhoud

Deel 1 Milieuchemie

1. Water 
In dit deel wordt er gekeken naar de belangrijke parameters voor de waterkwaliteit alsook hoe deze verbeterd kunnen worden.

2. Lucht
Thema's rond vervuilende componenten in de lucht worden bekeken.

Waar mogelijk worden verbanden gelegd met onderwerpen die op dat moment in de actualiteit zitten, bvb projecten rond luchtvervuiling in Antwerpen

Deel 2 Mechanische eenheidsbewerkingen

In dit deel worden verschillende mechanische eenheidsbewerkingen besproken:

 • Verkleinen
 • Scheiden vast-vast
 • Scheiden vast-vloeistof
 • Scheiden van emulsies
 • Scheiden vast-gas

Deel 3 Veiligheid

Hier wordt bekeken welke veiligheidsmaatregelen worden genomen zowel op lab- als op industriële schaal.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • cursus milieuchemie  auteur: Mark Spanoghe/Caroline Meyers  Artesis Plantijn Hogeschool 2011
 • cursus Mechanische scheidingstechnieken"- auteur M. Spanoghe - Artesis Plantijn Hogeschool 2016.
 • PowerPoint presentaties van de verschillende hoofdstukken
 • mogelijk bedrijfsbezoek afvalverwerking/milieutechnologie (bvb Isvag (Wilrijk) of waterzuivering)

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
 • Opmerking: De totale examentijd voor het examen is 120 minuten, waarvan 90 minuten voorzien voor het examen plus 30 minuten extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is dus hierbij inbegrepen.
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges17,00 uren
 • Opmerking: de effectieve werkvorm wordt gecommuniceerd via digitap.
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen59,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00examen kennis, inzicht
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00examen kennis, inzicht

Toetsing (tekst)

Toetsvorm: kennistoets 
toetsmethode: open en gesloten vragen 
bron: gesloten boek

toetsmoment: momentopname op examen

Toetsing kan gebeuren op eigen laptop.
Digitale examens worden continu gemonitord om eventuele examenfraude tegen te gaan. Hiervoor moet de student bij aanvang van het examen een monitoringsapplicatie opstarten. Het niet opstarten of afsluiten van de monitoringsoftware wordt aanzien als fraude.