Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Procestechnologie 2 PO30947/2183/2122/1/62
Studiegids

Procestechnologie 2 PO

30947/2183/2122/1/62
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de chemie, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • procestechnologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Spanoghe Mark
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

binnen het opleidingsprogramma al minstens 90 studiepunten afgewerkt hebben EN geslaagd of getolereerd voor Fysicochemie.

Korte omschrijving

Het opleidingsonderdeel "procestechnologie 2" bestaat uit twee grote delen.

Het eerste handelt over de aanmaak en eigenschappen van colloïdale oplossingen. Het stuk over colloïdale systemen is bij uitstek geschikt om te werken aan abstract redeneren, structureren en verwoorden van een oplossing.

Het tweede deel behandelt enerzijds de werking van compressoren en vloeistofpompen en geeft anderzijds een overzicht van de werking en het gebruik van reactoren

OLR-Leerdoelen (lijst)

intrapersoonlijk - methodologie
beschrijft de parameters en onderdelen die van belang zijn in de werking van reactoren
lost eenvoudige oefeningen, over de eigenschappen van colloïden op.
beschrijft het werkingsprincipe en de verschillende types van compressoren.
intrapersoonlijk - probleemanalyse
legt verbanden tussen de elementaire kennis over de eigenschappen, bereiding, stabiliteit en vernietiging van colloïdale systemen.
beschrijft de werkingsprincipes en gebruik van verdringer- en centrifugaalpompen
Process_engineer - P1_procestechnologie
beschrijft de parameters en onderdelen die van belang zijn in de werking van reactoren
legt verbanden tussen de elementaire kennis over de eigenschappen, bereiding, stabiliteit en vernietiging van colloïdale systemen.
lost eenvoudige oefeningen, over de eigenschappen van colloïden op.
legt het werkingsprincipe en de verschillende types van compressoren uit
legt de werkingsprincipes en gebruik van verdringer- en centrifugaalpompen uit
bouwt antwoorden op gestelde problemenschriftelijk op een gestructureerde, wetenschappelijk onderbouwde manier op gebruik makend van het correcte wetenschappelijk taalgebruik

Leerinhoud

Deel1: Colloïden
definitie en soorten colloïden
oorzaken van stabiliteit van colloïden
bereiding van colloïdale dispersies
kinetische eigenschappen van colloïden
dialyse, electroforese en electro-osmose
flocculatie en coagulatie
druppel coalescentie
dunne films, schuimen en gels
adsorptie

deel 2: Compressoren

deel 3: werking centrifugaal- en verdringerpompen

deel 4: reactoren


Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus theorie : "procestechnologie 2: Colloïden"- auteur M. Spanoghe - Artesis Plantijn Hogeschool 2019

PPT presentaties

Eigen notities.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,00 uren
  • Opmerking: De totale examentijd voor het examen is 180 minuten, waarvan 150 minuten voorzien voor het examen plus 30 minuten extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is dus hierbij inbegrepen.
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges17,00 uren
  • Opmerking: de effectieve werkvorm wordt gecommuniceerd via digitap.
Werktijd buiten de contacturen58,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00

Toetsing (tekst)

Toetsvorm: hands off vaardigheidstoets
toetsmethode: casus
bron: gesloten boek

toetsmoment: momentopname op examen