Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Campagne onderzoek35084/2184/2122/1/63
Studiegids

Campagne onderzoek

35084/2184/2122/1/63
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het communicatiemanagement, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • commerciële communicatie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van den Bulck Helga
Andere co-titularis(sen): Broos Gisèle, Dreessen Kristel, Gemoets Ann
Onderwijstalen: Engels, Frans, Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Communicatietraining Frans EN geslaagd of getolereerd voor Communicatietraining Engels EN geslaagd of getolereerd voor WS3 Communicatieplan EN binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 40 studiepunten afgewerkt hebben EN geslaagd of getolereerd voor Reclame EN simultaan te volgen met Campagne Strategie EN simultaan te volgen met Campagne Uitvoering.

Korte omschrijving

De modules Campagne zijn gestoeld op een nauwe samenwerking tussen de vakken reclame, wetgeving en deontologie, mediaplanning, media en de talen (N-F-E). Je bepaalt in teams de strategie, het concept en bouwt een campagne-gezicht op. Alle media die je ontwikkelt, krijgen een plaats binnen het mediaplan. Je presenteert tenslotte de volledige campagne aan de opdrachtgever.

Alle vaardigheden komen hier samen: een grondig vooronderzoek, een marktanalyse, een strategie met daarbij horend mediaplan. De lessen Multimedia hebben duidelijk hun vruchten afgeworpen, want je bent in staat om voor de campagne de visuele elementen te ontwerpen en uit te werken.

Een goede campagne valt of staat met een grondig onderzoek. Het is dus absoluut noodzakelijk dat je een analyse maakt van de sector, het product, de doelgroep, consumer insights … vooraleer je verder gaat. Deskresearch en fieldresearch komen in deze fase aan bod.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Je zoekt via een gepaste zoekstrategie en in relevante informatiebronnen naar informatie m.b.t. een communicatietopic of (zelf)geformuleerd communicatie probleem. Je schat de waarde van de gevonden informatie in, analyseert kritisch en geeft de kern op zinvolle wijze weer met het oog op communicatieadvies.
Je voert een grondig en diepgaand deskresearch uit in functie van een communicatiecampagne..
Je formuleert communicatieadvies op basis van een kritische analyse van complexe bedrijfsinformatie.
Je formuleert autonoom een communicatieprobleem en werkt mee aan het initiëren, plannen en uitvoeren van toegepast onderzoek rond communicatoren, kanalen, boodschappen of ontvangers, vertrekkend van een afgebakende opdracht. Je rapporteert hierover aan vakgenoten en leken.
Je verricht mee fieldresearch in het kader van een communicatievraagstuk verbonden aan een campagne en rapporteert hierover aan vakgenoten en leken.
Je schrijft vlotte, en doelgroepgerichte teksten in meerdere vreemde talen.
Je schrijft professionele rapporten/teksten in bijna foutloos Frans en Engels.
Je communiceert en presenteert vlot, doelgroepgericht en professioneel adequaat in meerdere vreemde talen en vermijdt daarbij typische fouten van Nederlandstaligen.
Je drukt je vlot en (bijna) foutloos uit in een anderstalige professionele situatie, context of omgeving.
Je begrijpt en gebruikt zowel schriftelijke als audiovisuele bronnen in andere talen dan het Nederlands.
Je verwerkt de inhoud van een anderstalig gesprek of een anderstalige uiteenzetting in een eigen artikel, verslag of rapport.

Leerinhoud

1. Je verricht zowel desk- als fieldresearch over het onderwerp en de omgeving waarin het thuishoort.
2. Je analyseert de doelgroep die je met je campagne beoogt
3. Je stelt een reclamepige samen: daartoe verzamel je o.a. alle reclame-uitingen van vergelijkbare campagnes

4. Binnen deze opdracht schakel je je researchtechnieken aan de hand van anderstalige bronnen in en rapporteer je erover in het Frans en/of het Engels. Ook vergaderen en presenteren doe je in de vreemde talen.

Studiematerialen (lijst)

extra materiaal op DigitapVerplicht
CursusVerplicht
Syllabus FransVerplicht
Grammaire progressive du français, niveau intermédiaireVerplicht
Vous dites?! Répertoire d'erreurs courantes en français chez les néerlandophones (theorieboek)Verplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Vormen van groepsleren64,00 uren
Werktijd buiten de contacturen12,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets7,00Frans: schriftelijk examen, zie studiewijzer op Digitap
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)26,00Frans: zie studiewijzer op Digitap
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)33,00Engels: zie studiewijzer op Digitap
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)34,00Reclame onderzoek: Paper opdracht zie instructies Digitap campagne 1 reclame
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets7,00Frans: schriftelijk examen, zie studiewijzer op Digitap
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on26,00Frans: mondeling examen, zie studiewijzer op Digitap
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on34,00Reclame onderzoek: paper
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on33,00Engels: zie studiewijzer op Digitap

Toetsing (tekst)

Dit opleidingsonderdeel bestaat uit verschillende facetten:
- Reclame onderzoek 34%
- Frans 33%
- Engels 33%


Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, dan wordt het cijfer van het facet waarvoor de student in totaal ten minste 10 op 20 behaalde, overgedragen naar de tweede examenperiode (en kan de student het deelexamen/de deelexamens voor dit facet niet hernemen in de tweede examenperiode).
Facetten waarvoor de student in de eerste examenperiode in totaal minder dan 10 op 20 behaalde, herneemt hij in de tweede examenperiode.