Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Communicatie essentials25393/2184/2122/1/78
Studiegids

Communicatie essentials

25393/2184/2122/1/78
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het communicatiemanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Orlent Indra
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Je werkt zelfstandig een geïntegreerd communicatieplan uit voor profit en social profit en voor private en overheidsorganisaties op basis van bekomen onderzoeksresultaten. Dit omvat het benoemen en indelen van doelstellingen, doelgroepen en publieksgroepen, het uitwerken van een strategie en het kiezen en creatief realiseren van gepaste communicatiemiddelen.
Je kent de wetenschappelijke inzichten mbt communicatie.

Leerinhoud

Wat is de geschiedenis van de communicatie en hoe zijn de media geëvolueerd? Wat is communicatie? Welke theoretische modellen bestaan er? Welke effecten brengen media met zich mee en hoe zijn de inzichten hierin geëvolueerd? Hoe analyseert men boodschappen? Wat is geïntegreerde communicatie en hoe wordt deze toegepast? Welke persuasieve technieken worden in de communicatiepraktijk gebruikt?

Communicatie Essentials vormt een inleiding in de communicatiewetenschap en slaat de brug naar communicatie in het bedrijfsleven.

Studiematerialen (lijst)

Presentaties powerpointVerplicht
literatuur (zie les)Verplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges22,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Kennis en inzicht in de geziene leerstof worden getoetst in een schriftelijk/digitaal examen.
De evaluatie gebeurt op basis van de geziene leerstof tijdens de hoorcolleges en teksten die de studenten zelf dienen te verwerken.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Kennis en inzicht in de geziene leerstof worden getoetst in een schriftelijk/digitaal examen.
De evaluatie gebeurt op basis van de geziene leerstof tijdens de hoorcolleges en teksten die de studenten zelf dienen te verwerken.