Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Campagne Strategie35085/2184/2122/1/00
Studiegids

Campagne Strategie

35085/2184/2122/1/00
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het communicatiemanagement, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • commerciële communicatie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van den Bulck Helga
Andere co-titularis(sen): Broos Gisèle, Cornil Koen, Dreessen Kristel, Gemoets Ann, Orlent Indra
Onderwijstalen: Engels, Frans, Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 130,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Communicatietraining Frans EN geslaagd of getolereerd voor Communicatietraining Engels EN geslaagd of getolereerd voor WS3 Communicatieplan EN binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 40 studiepunten afgewerkt hebben EN geslaagd of getolereerd voor Reclame EN simultaan te volgen met Campagne onderzoek EN simultaan te volgen met Campagne Uitvoering.

Korte omschrijving

Je stelt het communicatieplan op. Je bepaalt de doelgroep en de doelstellingen die je met je campagne beoogt en je stemt de strategie en het bijhorende concept daarop af.
Je staat stil bij hoe een reclamecampagne opgebouwd wordt en je leert er kritisch naar te kijken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Je schrijft vlotte, en doelgroepgerichte teksten in meerdere vreemde talen.
Je stelt mails, brieven en briefings op in foutloos Frans en Engels.
Je communiceert en presenteert vlot, doelgroepgericht en professioneel adequaat in meerdere vreemde talen en vermijdt daarbij typische fouten van Nederlandstaligen.
Je geeft en verdedigt je mening over een gespecialiseerd communicatie onderwerp en bespreekt een campagne in meerdere vreemde talen (o.a. via een reclamepitch).
Je bespreekt een campagne in meerdere vreemde talen.
Je begrijpt en gebruikt zowel schriftelijke als audiovisuele bronnen in andere talen dan het Nederlands.
Je kan de nuances in een Engelstalige of Franstalige uiteenzetting duiden en daarover een eigen standpunt formuleren.
Je werkt zelfstandig een geïntegreerd communicatieplan uit voor profit en social profit en voor private en overheidsorganisaties op basis van bekomen onderzoeksresultaten. Dit omvat het benoemen en indelen van doelstellingen, doelgroepen en publieksgroepen, het uitwerken van een strategie en het kiezen en creatief realiseren van gepaste communicatiemiddelen.
Je stelt een communicatiestrategie met een passend communicatie-, en strategisch mediaplan op.

Leerinhoud

1. Je hebt inzicht in het ontwikkelen van een campagne en je kan een reclamecampagne kritisch beoordelen.

2. Je stelt een communicatieplan op.

3. Je doet een voorstel tot budget. Welk budget is volgens jou nodig om de vooropgestelde communicatiedoelstellingen te realiseren? Hierbij hou je rekening met de kosten van de verschillende communicatie-instrumenten en van de media die je denkt in te schakelen.

4. Je werkt het strategisch luik uit van je mediaplan: je verdeelt je budget over één of meerdere mediumtypes

5. Je rapporteert en presenteert over je communicatieplan en je concept in het Frans en/of het Engels.


Studiematerialen (lijst)

extra materiaal op DigitapVerplicht
HandleidingVerplicht
Grammaire progressive du français, niveau intermédiaireVerplicht
Vous dites?! Répertoire d'erreurs courantes en français chez les néerlandophones (theorieboek)Verplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing4,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Vormen van groepsleren82,00 uren
Werktijd buiten de contacturen20,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets6,00Frans: zie studiewijzer op Digitap
AcademiejaarKennistoets19,00Reclame - Schriftelijk digitaal examen
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)19,00Engels: zie studiewijzer op Digitap
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)13,00Frans: zie studiewijzer op Digitap
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)19,00Reclame strategie: paper strategisch plan
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)19,00Mediaplanning strategie: strategische keuze media
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets6,00Frans: schriftelijk examen, zie studiewijzer op Digitap
Tweede examenperiodeKennistoets19,00Reclame - Schriftelijk digitaal examen
Tweede examenperiodeKennistoets permanent (Permanente evaluatie)13,00Frans: mondeling examen, zie studiewijzer op Digitap
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on19,00Mediaplanning strategie: strategische keuze media
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on19,00Reclame strategie: paper strategisch plan
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on19,00Engels: zie studiewijzer op Digitap
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on5,00Peerassessment

Toetsing (tekst)

Dit opleidingsonderdeel bestaat uit verschillende facetten:
- Reclame strategie 19%
- Reclame examen 19%
- Mediaplanning strategie 19%
- Frans 19%
- Engels 19%
- Peerassessment 5%

Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, dan wordt het cijfer van het facet waarvoor de student in totaal ten minste 10 op 20 behaalde, overgedragen naar de tweede examenperiode (en kan de student het deelexamen/de deelexamens voor dit facet niet hernemen in de tweede examenperiode).
Facetten waarvoor de student in de eerste examenperiode in totaal minder dan 10 op 20 behaalde, herneemt hij in de tweede examenperiode.
Opgelet: voor het facet peerassessment is geen tweede examenkans mogelijk. Het deelcijfer hiervoor wordt ongeacht het resultaat overgedragen naar de tweede examenperiode.