Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Strategie en argumentatie25222/2184/2122/1/84
Studiegids

Strategie en argumentatie

25222/2184/2122/1/84
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het communicatiemanagement, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • public relations en voorlichting
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Hye Dirk
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Communicatietraining Nederlands EN (geslaagd of getolereerd voor Wetgeving en deontologie OF geslaagd of getolereerd voor Wetgeving en deontologie) EN binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 20 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Communicatie-instrumenten ontwikkelen is één. Begrijpen waarom we deze inzetten is twee. In het eerste deel van deze cursus buigen we ons over de visie en de strategische keuzes die een communicatieprofessional dient te maken om bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Diverse communicatiestrategieën passeren de revue. In het tweede deel van deze cursus reiken we studenten technieken aan om duidelijk en helder te communiceren tijdens een debat. Vaak worden PR-professionals immers uitgenodigd op radio of televisie om de standpunten van hun organisatie te duiden of om verbaal weerwerk te bieden in het bijzijn van tegenstanders.
OLR-Leerdoelen (lijst)

Je drukt je correct uit in het Nederlands en gaat doelgericht met de Nederlandse taal om.
Je beargumenteert een communicatiestrategie in een debat of onderhandeling.
Je werkt zelfstandig een geïntegreerd communicatieplan uit voor profit en social profit en voor private en overheidsorganisaties op basis van bekomen onderzoeksresultaten. Dit omvat het benoemen en indelen van doelstellingen, doelgroepen en publieksgroepen, het uitwerken van een strategie en het kiezen en creatief realiseren van gepaste communicatiemiddelen.
Je implementeert een communicatiestrategie overeenkomstig de strategische keuzes.

Leerinhoud

Deel 1: Strategische Communicatie

- Missie, visie en strategie
- Trendwatching
- Storytelling
- Overzicht communicatiestrategieën


Deel 2: Debattechnieken en debatteren

Studiematerialen (lijst)

Presentaties powerpointVerplicht
CommunicatiestrategieVerplicht
  • Auteur: Wil Michels

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing4,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
Practicum en/of oefeningen2,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets50,00Schriftelijk examen - Enerzijds legt de student een schriftelijk examen over de geziene leerstof (powerpointcursus, gastcolleges, handboek, enz.) af dat op 50% van het puntentotaal staat.
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on50,00Anderzijds bestaat het examen uit een mondeling onderdeel waarbij de student participeert aan een debat. Dit mondeling examen geldt eveneens voor 50% van het puntentotaal.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets50,00De student die minstens een voldoende (minstens 10/20) haalde voor één van beide delen in de eerste examenperiode wordt voor dit deel in tweede examenperiode vrijgesteld. De punten van dit deel worden automatisch overgeheveld naar tweede examenperiode. Een student die in eerste examenperiode niet slaagde voor het schriftelijk examen zal in de tweede examenperiode terug een schriftelijk examen krijgen.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on50,00De student die minstens een voldoende (minstens 10/20) haalde voor één van beide delen in de eerste examenperiode wordt voor dit deel in tweede examenperiode vrijgesteld. De punten van dit deel worden automatisch overgeheveld naar de tweede examenperiode. Een student die in eerste examenperiode niet slaagde voor het mondelinge onderdeel zal in de tweede examenperiode tijdens een gesprek met de lector een debatstelling dienen te verdedigen.