Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Communicatieonderzoek17316/2184/2122/1/67
Studiegids

Communicatieonderzoek

17316/2184/2122/1/67
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het communicatiemanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • commerciĆ«le communicatie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Van Assche Veerle
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Researchtechnieken EN binnen trajectschijf 1 al minstens 20 studiepunten afgewerkt hebben EN simultaan te volgen met WS4 Communicatieonderzoek OF geslaagd of getolereerd voor WS4 Communicatieonderzoek.

Korte omschrijving

Hoeveel mensen drinken welke frisdranken? Wie surft er op het internet en waarom? Hoe tevreden zijn klanten over merk X? Dergelijke vragen zijn het uitgangspunt van Communicatieonderzoek. Eerst en vooral krijg je een aantal basisonderzoekstechnieken. Zo leer je oa een enquête opstellen, afnemen, verwerken en interpreteren.  Daarnaast verwerf je inzicht in verschillende onderzoekstechnieken die in de commerciële communicatie gebruikt worden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Je zoekt via een gepaste zoekstrategie en in relevante informatiebronnen naar informatie m.b.t. een communicatietopic of (zelf)geformuleerd communicatie probleem. Je schat de waarde van de gevonden informatie in, analyseert kritisch en geeft de kern op zinvolle wijze weer met het oog op communicatieadvies.
Je evalueert met een kritisch oog de onderzoeksresultaten van bestaand onderzoek.
Je formuleert autonoom een communicatieprobleem en werkt mee aan het initiƫren, plannen en uitvoeren van toegepast onderzoek rond communicatoren, kanalen, boodschappen of ontvangers, vertrekkend van een afgebakende opdracht. Je rapporteert hierover aan vakgenoten en leken.
Je doorloopt de verschillende stappen van de onderzoekscyclus van een eenvoudig toegepast communicatie onderzoek.
Je beschrijft verschillende onderzoeksmethoden die in de communicatiesector gebruikt worden.

Leerinhoud

 • Je verkent en oefent de verschillende stappen van de onderzoekscyclus (formuleren van een probleemstelling, operationaliseren, bepalen van een onderzoeksmethode, trekken van een steekproef,  kwantitatief en/of kwalitatief analyseren van data, formuleren van conclusies en beleidsaanbevelingen).
 • Je oefent de techniek van de enquête grondig in.
 • Je maakt kennis met de belangrijkste onderzoekstechnieken die door communicatieonderzoekers worden gebruikt. 


Studiematerialen (lijst)

Extra oefeningen via DigitapVerplicht
PowerPoint presentatiesVerplicht
Wat is onderzoek? Praktijkboek voor methoden en techniekenVerplicht
 • Auteur: Verhoeven, Nel

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Kennis en inzicht in de leerstof worden getoetst in een schriftelijk examen dat bestaat uit een combinatie van theorievragen en oefeningen. Aanwezigheid tijdens de hoorcolleges is een belangrijke vereiste om de lesinhouden goed te kunnen begrijpen en om een geslaagd examen te kunnen afleggen. Tijdens deze colleges ligt immers veel nadruk op praktijkgerichte oefeningen.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Kennis en inzicht in de leerstof worden getoetst in een schriftelijk examen dat bestaat uit een combinatie van theorievragen en oefeningen. Aanwezigheid tijdens de hoorcolleges is een belangrijke vereiste om de lesinhouden goed te kunnen begrijpen en om een geslaagd examen te kunnen afleggen. Tijdens deze colleges ligt immers veel nadruk op praktijkgerichte oefeningen.