Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
International brand communication16990/2184/2122/1/41
Studiegids

International brand communication

16990/2184/2122/1/41
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het communicatiemanagement, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket 2+3PRV
  • Keuzepakket PRV - 360°/ andere bach
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Heirman Wannes
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Reclame EN binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 20 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Brands play a key role in the communication strategy of a company. They help to establish the identity of the company in the marketplace and to develop a solid customer franchise.
Many firms move into international markets by acquiring companies in other countries or by entering into international alliances. They therefore need to harmonise their brand portfolio across boundaries on the basis of a cohesive and effective brand strategy.
What kind of communication strategy will they choose? Is there a differentiation of strategy in time, place or culture?
The course IBC gives the students a theoretical and practical view on the methods, techniques used by the big global brands as listed in the Interbrand top 100 list of brands.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Je formuleert autonoom een communicatieprobleem en werkt mee aan het initiëren, plannen en uitvoeren van toegepast onderzoek rond communicatoren, kanalen, boodschappen of ontvangers, vertrekkend van een afgebakende opdracht. Je rapporteert hierover aan vakgenoten en leken.
Je verwerkt mee de verzamelde informatie uit een basisonderzoek naar de brand equity van een internationaal merk.
Je hebt zicht op de brede maatschappelijke internationale context, hebt een internationaal gerichte instelling en je kan gepast omgaan met interculturele verschillen.
Je beschrijft de methodes en technieken die gebruikt worden door internationale merken voor internationale communicatie.
Je beschrijft de manier waarop internationale merken zich associëren met secundaire entiteiten om zo hun eigen merkimago te verbeteren

Leerinhoud

The following topics will be treated in the course.

 • The strategical positioning of a brand in a wider brand portfolio.
 • The creation and measurement of brand awareness.
 • Building brand equity
 • Patterns of brand architecture, brand portfolio
 • Dynamics in brand structure
 • Branding strategies
 • Cultural aspects of worldwide communication campaigns
 • Strategies of international companies in selecting sponsoring objects

Studiematerialen (lijst)

Eigen nota'sVerplicht
Presentaties powerpointVerplicht
Aanbevolen literatuur: Cultural impact on international branding: A case of marketing Finnish mobile phones in China. University of Jyväskylä.Verplicht
 • Auteur: Li, Z.
Aanbevolen literatuur: Integrating branding strategy across markets: Building international brand architecture. Journal of International Marketing, 9 (2), 97-114.Verplicht
 • Auteur: Douglas, S.P., Craig, C.S., & Nijssen,E.J.
Aanbevolen literatuur: The International Brand Valuation Manual: A complete overview and analysis of brand valuation techniques, methodologies and applications.John Wiley & Sons.Verplicht
 • Auteur: Salinas, G.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

M.DE MOOIJ. Global marketing and advertising. Understanding the cultural paradoxes. London, Thousand Oaks, 2009, 315p. (recommended reading)

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets50,00Written exam
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)50,00Presentation made by group of students in which they critically evaluate the international branding strategy of a global brand.In case you would have passed for this part at the first exam moment, the points of this part will be transferred to the resit
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets50,00Written exam
Tweede examenperiodeProjectopdracht50,00Presentation made by student in which you critically evaluate the international branding strategy of a global brand.