Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Psychologie17380/2184/2122/1/12
Studiegids

Psychologie

17380/2184/2122/1/12
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het communicatiemanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Camelbeke Joke
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In deze cursus zullen we stil staan bij de vraag wat de psychologie bestudeert. We bekijken het begrip "normaliteit" binnen de huidige tijdsgeest en bekijken de evolutie van dat begrip in de geschiedenis van de psychiatrie. We situeren het ontstaan van de psychologie en maken aan de hand van de verschillende stromingen of scholen duidelijk dat binnen de psychologie gedrag vanuit verschillende perspectieven kan bekeken worden. Elke school bekijkt haar studieobject met een andere bril en legt andere klemtonen. We bespreken het boek Borderlinetimes van Dirk De Wachter en kaarten maatschappelijke thema's aan (diagnostiek, medicatiegebruik, zelfmoord, relaties, geluk, .. ). We geven ook aandacht aan oplossingsgericht werken en oefenen even in de les. We sluiten af met verschillende vormen van psychotherapie. Doorheen de lessen is er ruimte tot verdieping en kritische reflectie. Soms wordt een nieuwe tekst gegeven om bovenstaande te toetsen.

Waar we kunnen leggen we een link met kunst of poëzie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Je hebt zicht op de maatschappelijke context waarbinnen communicatie plaatsvindt, kan de maatschappelijke en juridische implicaties van communicatie-vormen en -uitingen inschatten en handelt volgens de professionele ethiek.
Je kadert gedrag op genuanceerde wijze vanuit verschillende psychologische scholen.
Je benoemt en duidt actuele tendensen in de psychologie.

Leerinhoud

* De term "normaliteit" genuanceerd kunnen benaderen en kaderen binnen de tijdsgeest. Het verband zien tussen de wereld waarin we leven en de evolutie in het begrip "normaal" en "gestoord" gedrag

* De geschiedenis van de psychiatrie en de scholen binnen de psychologie 

* De diagnoses in de DSM V kritisch benaderen

* Verschillen binnen de psychologische scholen kennen

* Bespreking boek Borderlinetimes van Dirk De Wachter
* De communicatie-axioma's van Watzlawick
* Non-verbale communicatie
* Groepsdynamica
* Therapievormen binnen de klinische psychologie

* Oplossingsgericht denken

* Indien nog tijd: een tekst ter discussieStudiematerialen (lijst)

Digitap: tekstenVerplicht
Eigen lesnota'sVerplicht
PowerpointVerplicht
CursusVerplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges22,00 uren
  • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets75,00Schriftelijk examen kennistoets
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)25,00opdracht telt voor 25 % van het totaal mee en wordt gepresenteerd in de les
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Schriftelijk examen