Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Public affairs16987/2184/2122/1/36
Studiegids

Public affairs

16987/2184/2122/1/36
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het communicatiemanagement, trajectschijf 3
    Keuzepakket:
    • Keuzepakket 2+3CC
    • Keuzepakket CC - 360┬░-/andere bach
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Hye Dirk
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor PR en reputatiemanagement EN binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 20 studiepunten afgewerkt hebben OF (binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 40 studiepunten afgewerkt hebben).

Korte omschrijving

This course focuses on the essence of Public Relations: retaining good relations with crucial target groups such as action groups, governmental institutions and the close envinronment in which corporations and organizations operate. This course analyzes the working of the European decision-making process in order to understand how decisions can be influenced. The course includes typical lobbying techniques, strategies and instruments. Students learn to write a position paper and how to analyze legislative proposals and the viewpoints of political parties and interest groups.

Begincompetenties (tekst)

 

OLR-Leerdoelen (lijst)

Je hebt zicht op de maatschappelijke context waarbinnen communicatie plaatsvindt, kan de maatschappelijke en juridische implicaties van communicatie-vormen en -uitingen inschatten en handelt volgens de professionele ethiek.
Je verklaart de grote invloed van politieke instellingen (zowel lokaal als Europees) op bedrijven, belangengroepen en non-profitorganisaties.
Je werkt een stakeholderanalyse uit.
Je maakt een inschatting of een wetsvoorstel al dan niet kans maakt om te worden omgezet in een wet.
Je licht toe hoe een departement public affairs of publicaffairsagentschap werkt om de organisatiebelangen te verdedigen.
Je werkt zelfstandig een geïntegreerd communicatieplan uit voor profit en social profit en voor private en overheidsorganisaties op basis van bekomen onderzoeksresultaten. Dit omvat het benoemen en indelen van doelstellingen, doelgroepen en publieksgroepen, het uitwerken van een strategie en het kiezen en creatief realiseren van gepaste communicatiemiddelen.
Je benadert politieke besluitvormers op gepaste wijze.

Leerinhoud

The first part of this course focuses on the relationship of an organization with its environment. The role of public opinion, action groups and the press are emphasized.
The second and main part of the course focuses on lobbying techniques, strategies and instruments that help to approach and to influence political and governmental decision-makers. Basic knowledge of the decision-making process of the European Union will be presented during the course.

Studiematerialen (lijst)

PowerpointVerplicht
Syllabus: Public Affairs: Community and Government RelationsVerplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
Practicum en/of oefeningen4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets60,00Written exam based on lectures, the knowledge of the syllabus, powerpointslides, guest lectures and newswatching
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)40,00Group assignment in which a legislative proposal is analyzed and presented. The purpose of the assignment is to analyze the probability of a proposal becoming law by presenting the viewpoints of political parties and interest groups.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets60,00The scores of the partial exams (60% written exam and 40% group assignment) are counted up in the first exam period. If you have a total score of less than 50% you should redo your written exam when you did not obtain a minimum of 50% for this written exam in the first exam period. If you obtained a minimum of 50% for the written exam in the first exam period, this score will be transferred to the second exam period and added to the score of your individual paper.
Tweede examenperiodeProjectopdracht40,00The scores of the partial exams (60% written exam and 40% group assignment) are counted up in the first exam period. If you have a total score of less than 50% an individual paper needs to be realized when you did not obtain a minimum of 50% for the group assignment in the first exam period. If you obtained a minimum of 50% for the group assignment in the first exam period, this score will be transferred to the second exam period and added to your partial score obtained for the written exam.