Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
WS1 Creatief ontwerp17594/2184/2122/1/13
Studiegids

WS1 Creatief ontwerp

17594/2184/2122/1/13
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het communicatiemanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • public relations en voorlichting
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Broos Gisèle, Marain Frederik, Martens Kristoff, Mermans Sandra, Van den Bulck Helga, van Varik Mark, Verstraeten Bart
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 156,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Taaltraining Nederlands 1 EN geslaagd of getolereerd voor Taaltraining Nederlands 2 EN geslaagd of getolereerd voor Mediatechnieken EN geslaagd of getolereerd voor Exploreer de media- mobility 1 EN binnen trajectschijf 1 al minstens 40 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Vertrekkend vanuit een creatieve briefing ga je als een echte creative met de Adobe programma's en je camera aan de slag. In deze workshop ontwerp je een booklet en een website. Je ontwerpt een aantrekkelijke lay-out die technisch in orde is, je neemt foto’s, maakt een video en schrijft copy (vlotte, commerciële to-the-point stukjes tekst) voor je booklet en je website.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Je bedenkt en ontwikkelt een creatief visueel concept of format. Je hebt kennis van beeldopbouw en beheerst de basistechnieken van fotografie, AV, lay-out en grafische vormgeving om eenvoudige visuele communicatiemiddelen zelf te creëren. Voor complexere taken werk je efficiënt samen met specialisten.
Je werkt zelfstandig een eenvoudig creatief concept uit voor een doelgroep waarbij je gebruik maakt van AV-, fotografische, DTP-, web- en productietechnieken.
Je schrijft vlotte, correcte en goed gestructureerde Nederlandstalige informatieve en persuasieve communicatieboodschappen waarbij de invalshoek, de inhoud, de opbouw, de woordkeuze en de toon passen bij het medium, de boodschap en de doelgroep.
Je schrijft doelgroepgerichte en mediumspecifieke teksten voor een grafisch product en een online product.

Leerinhoud

 • DTP: ontwerpen met Adobe InDesign en Photoshop.
 • Webdesign: ontwerpen met Wordpress.
 • Fotografie: compositie opdracht, portretfotografie en campagne foto's, Photoshop en digitale fotografie technieken.
 • Video: video-opnames maken met een reflexcamera, geluidsopnames maken met een audiorecorder en monteren met Premiere Pro.
 • Copywriting: vlotte, commerciële teksten schrijven voor booklet en website.ommerciële teksten schrijven voor booklet en website.

Studiematerialen (lijst)

DigitapVerplicht
Adobe Creative CloudVerplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges32,00 uren
 • Duur: Semester
Practicum en/of oefeningen124,00 uren
 • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen
 • Duur: Semester

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)20,00Multimedia Foto.

Meer details in de studiewijzer op Digitap.

Permanente evaluatie: 3 afwezigheden resulteren in een nul voor het betreffende facet.
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)20,00Multimedia Web.Meer details in de studiewijzer op Digitap. Permanente evaluatie: 3 afwezigheden resulteren in een nul voor het betreffende facet.
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)20,00Multimedia DTP.

Meer details in de studiewijzer op Digitap.


Permanente evaluatie: 3 afwezigheden resulteren in een nul voor het betreffende facet.
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)20,00Nederlands copy.Meer details in de studiewijzer op Digitap. Permanente evaluatie: 3 afwezigheden resulteren in een nul voor het betreffende facet.Voor elke deeltaak geldt de volgende regel: per werkwoordsvormfout verlies je 10% van het totaal voor de betreffende taak.
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)20,00Multimedia Video. Meer details in de studiewijzer op Digitap. Permanente evaluatie: 3 afwezigheden resulteren in een nul voor het betreffende facet.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on20,00Nederlands copy.

Voor details van deze opdrachten: zie Digitap.

Voor elke deeltaak geldt de volgende regel: per werkwoordsvormfout verlies je 10% van het totaal voor de betreffende taak.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on20,00Multimedia Foto.


Voor details van deze opdrachten: zie Digitap.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on20,00Multimedia Video.


Voor details van deze opdrachten: zie Digitap.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on20,00Multimedia Web.

Voor details van deze opdrachten: zie Digitap.

Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on20,00Multimedia DTP.

Voor details van deze opdrachten: zie Digitap.

Toetsing (tekst)

Dit opleidingsonderdeel bestaat uit verschillende facetten:
- Multimedia Foto 20%
- Multimedia Video 20%
- Multimedia Web 20%
- Multimedia DTP 20%
- Nederlands copy 20%

Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, dan wordt het cijfer van het facet waarvoor de student ten minste 10 op 20 behaalde, overgedragen naar de tweede examenperiode (en kan de student het deelexamen/de deelexamens voor dit facet niet hernemen in de tweede examenperiode).
Facetten waarvoor de student in de eerste examenperiode in totaal minder dan 10 op 20 behaalde, herneemt hij in de tweede examenperiode.