Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Eventmanagement17014/2184/2122/1/81
Studiegids

Eventmanagement

17014/2184/2122/1/81
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het communicatiemanagement, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Robijns Iris
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Commerciële communicatie EN geslaagd of getolereerd voor Public Relations en voorlichting EN geslaagd of getolereerd voor Exploreer het communicatiewerkveld EN binnen trajectschijf 1 al minstens 20 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Evenementen zijn leuk, voor de bezoeker althans. Maar voor de organisator betekent dat een passend idee zoeken, plannen, coördineren, checklists in de gaten houden, budgetten beheren,...en zoveel meer. Kruip in de huid van een organisator bij het bezoeken van events. Ga na of -aan alle elementen die behoren tot een goede organisatie - zijn voldaan. Het handboek is hierbij een hulpmiddel/checklist.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Je toetst de vraag van een opdrachtgever en vertaalt deze in een communicatieproject. Je organiseert dit project efficiënt en stuurt medewerkers en toeleveranciers aan.
Je situeert en bespreekt de verschillende stappen in een eventplan.
Je volgt communicatieprojecten accuraat en met de nodige zorg administratief en budgettair op.
Je berekent een budget en stelt een budgetplan op voor een fictief evenement.

Leerinhoud


Je maakt een grote oefening waarbij je een groot en klein event bezoekt.

1.Ga na of de organisator  - met elke facet van een perfecte voorbereiding/organsiatie van een event- heeft rekening gehouden.

2.Vervolgens bespreek je jouw beleving.

3.Hoe evalueer je deze events vanuit een theoretisch ideale situatie en je eigen beleving + bevraging andere bezoekers?

4.Welke aanbevelingen durf je aan de organisatoren van het event te geven?Je wordt aan de hand van lesmomenten en coachinguren, begeleid naar het eindresultaat : 

  • paper
  • visualisering van bezoeken (digitaal, analoog,....)

Studiematerialen (lijst)

Eventplanner: de standaard voor het organiseren van evenementenVerplicht
  • Auteur: Kevin Van der Straeten

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges6,00 uren
Practicum en/of oefeningen16,00 uren
Vormen van groepsleren56,00 uren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets50,00In groep werken jullie aan het eindresultaat.
Het schriftelijk eindresultaat leidt tot: -> uitgebreide paper waarin de 2 events worden beschreven, geanalyseerd & geëvalueerd met aanbevelingen.
-> uitgebreide visualisering van beide events (analoog, digitaal,...)
De beoordeling gebeurt individueel. Elk lid van de groep kan hetzelfde punt krijgen.
Alle informatie rond spelregels & evaluatie vind je terug op digitap.
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)50,00Als groep dien je een semester goed samen te werken om stappen vooruit te zetten.
Op regelmatige tijdstippen dien je voorlopige versies aan te leveren. Hierop krijg je feedback, met de bedoeling het werk in de juiste richting te sturen. Je bent - voltallig - aanwezig tijdens de consultatiemomenten. Bij drie afwezigheden heb je nul voor het deelexamen permanente evaluatie.

Permanente evaluatie speelt een rol in de eindevaluatie.
De beoordeling gebeurt op individueel niveau. Elk lid van de groep kan hetzelfde punt hebben.
Alle informatie rond spelregels & evaluatie vind je op digitap.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Een gelijkaardige, andere oefening die de student, individueel, opnieuw maakt.
Er is geen coaching en begeleiding tijdens de zomermaanden.
De evaluatie gebeurt enkel op basis van het eindresultaat, afgegeven in augustus.
100% van de punten worden verdiend op het eindresultaat (= Productevaluatie)