Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Bachelorproef Stage25226/2184/2122/1/26
Studiegids

Bachelorproef Stage

25226/2184/2122/1/26
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het communicatiemanagement, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • public relations en voorlichting
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket stage 3PRV
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 12 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Robijns Iris
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester) of 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 312,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN simultaan te volgen met Bachelorproef Individueel eindwerk.

Korte omschrijving

In het derde jaar loop je stage gedurende minstens twee maanden. Zo maak je alvast kennis met de professionele wereld. Een heuse uitdaging! De AP Hogeschool biedt je een hele lijst met stageplaatsen aan in de wereld van de communicatie. Als je zelf een interessante stageplek kan aanbrengen, staan wij daar uiteraard open voor. Deze wordt na screening eventueel aanvaard.

De stagebegeleider van je stageplaats zal je begeleiden op je stageplaats,  de stagebegeleider van de hogeschool  is de lector die je vanuit AP coacht. Je kan altijd bij hem of haar terecht met eventuele vragen of problemen. Na je stage heeft er een evaluatiegesprek plaats. Dat gebeurt op de stageplek zelf. Tevens schrijf je een verslag waarbij je reflecteert op je stage. Dat verslag maakt deel uit van de evaluatie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Je bouwt professionele interne en externe contacten op en onderhoudt ze. Je hanteert daarbij de gepaste taal, houding en omgangsvormen.
Je onderhoudt professionele interne en externe contacten in gepaste taal en omgangsvormen.
Je functioneert als efficiƫnt lid van een (multidisciplinair) team en bent daarbij kritisch voor het eigen en andermans werk. Je geeft je mening en standpunt met respect voor anderen. Je heb zicht op je eigen rol binnen de organisatie en pastjej aan wanneer dat wenselijk is.
Je functioneert als effectief lid van een team binnen een professionele context.
Je schat met regelmaat je eigen kennen en kunnen realistisch in en analyseert persoonlijke leerbehoeften. Je gaat op zoek naar (leer)kansen om de eigen competenties te verbreden en te verrijken.
Je profileert je als gedreven professional en gaat binnen een complexe en onvoorspelbare omgeving op zoek naar (leer)kansen om de eigen competenties te verbreden en te verrijken.

Leerinhoud

Je zet tijdens de stageperiode je theoretische kennis om in de praktijk

Studiematerialen (lijst)

HandleidingVerplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage312,00 uren
Werktijd buiten de contacturen

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarStage100,00100% evaluatie door stagebegeleider op bedrijf + stagebegeleider op school. Alle details in verband met de evaluatie van je stage, vind je terug op digitap.