Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Bachelorproef Stage XL25232/2184/2122/1/36
Studiegids

Bachelorproef Stage XL

25232/2184/2122/1/36
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het communicatiemanagement, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • commerciĆ«le communicatie
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket stage 3CC
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 27 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Dreessen Kristel
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester) of 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 702,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN simultaan te volgen met Bachelorproef individueel eindwerk.

Korte omschrijving

Wil je een stage-ervaring koppelen aan een internationaal avontuur, dan kies je voor stage XL; een semester lang stage lopen in het buitenland. De hogeschool biedt je een lijst met stageplaatsen aan, die gelinkt zijn aan de opleiding CC. Je kan ook zelf een interessante stageplaats aanbrengen. Deze wordt pas na indiening van je dossier en een positieve screening aanvaard.
De stagebegeleider op de stageplaats begeleidt je op de stageplaats en de stagebegeleider op de hogeschool is de lector die je vanuit de hogeschool coacht. 
Op het einde van de stage wordt je stage geëvalueerd door de stagebegeleider op school en de stagebegeleider op het bedrijf. Dit gebeurt telefonisch, per mail, virtueel of uitzonderlijk op de stageplaats zelf.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Je bouwt professionele interne en externe contacten op en onderhoudt ze. Je hanteert daarbij de gepaste taal, houding en omgangsvormen.
Je onderhoudt professionele interne en externe contacten in gepaste taal en omgangsvormen.
Je functioneert als efficiƫnt lid van een (multidisciplinair) team en bent daarbij kritisch voor het eigen en andermans werk. Je geeft je mening en standpunt met respect voor anderen. Je heb zicht op je eigen rol binnen de organisatie en pastjej aan wanneer dat wenselijk is.
Je functioneert als effectief lid van een team binnen een professionele context.
Je schat met regelmaat je eigen kennen en kunnen realistisch in en analyseert persoonlijke leerbehoeften. Je gaat op zoek naar (leer)kansen om de eigen competenties te verbreden en te verrijken.
Je profileert je als gedreven professional en gaat binnen een complexe en onvoorspelbare omgeving op zoek naar (leer)kansen om de eigen competenties te verbreden en te verrijken.

Leerinhoud

Je zet tijdens de stageperiode je theoretische kennis om in de praktijk. Je maakt een reflectierapport over de stage.

Studiematerialen (lijst)

HandleidingVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen
Werkplekleren en/of stage702,00 uren
Werktijd buiten de contacturen

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarStage100,00puntenverdeling: zie infobundel op Digitap