Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Exploreer het communicatiewerkveld17395/2184/2122/1/37
Studiegids

Exploreer het communicatiewerkveld

17395/2184/2122/1/37
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het communicatiemanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): De Greef Rit, Meerts Kristin, Van den Bulck Helga
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 104,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

(simultaan te volgen met Commerciële communicatie OF geslaagd of getolereerd voor Commerciële communicatie) EN (simultaan te volgen met Public Relations en voorlichting OF geslaagd of getolereerd voor Public Relations en voorlichting).

Korte omschrijving

Om je vanaf het eerste jaar vertrouwd te maken met het werkveld, zal je een bad krijgen in de verschillende facetten van het Communicatiewerkveld: je vindt je weg in de geïntegreerde communicatie, je wordt ondergedompeld in de Commerciële Communicatie en ook de praktijk van Public Relations & Voorlichting komt aan bod.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Je hebt zicht op het media- en communicatielandschap (de diverse werkomgevingen, het mediabedrijf, het nationale en het internationale medialandschap) en volgt trends inzake communicatie op de voet.
Je beschrijft het communicatiewerkveld en de verschillende (marketing)communicatie-instrumenten.
Je zoekt via een gepaste zoekstrategie en in relevante informatiebronnen naar informatie m.b.t. een communicatietopic of (zelf)geformuleerd communicatie probleem. Je schat de waarde van de gevonden informatie in, analyseert kritisch en geeft de kern op zinvolle wijze weer met het oog op communicatieadvies.
Je analyseert en evalueert het gebruik van marketing- en communicatie-instrumenten uit een campagne op basis van relevante informatie.
Je schrijft vlotte, correcte en goed gestructureerde Nederlandstalige informatieve en persuasieve communicatieboodschappen waarbij de invalshoek, de inhoud, de opbouw, de woordkeuze en de toon passen bij het medium, de boodschap en de doelgroep.
Je schrijft een informatief rapport in correct Nederlands op basis van verzamelde informatie.
Je drukt je correct uit in het Nederlands en gaat doelgericht met de Nederlandse taal om.
Je stelt in vlot Nederlands een gerealiseerd product voor.
Je toetst de vraag van een opdrachtgever en vertaalt deze in een communicatieproject. Je organiseert dit project efficiënt en stuurt medewerkers en toeleveranciers aan.
Je maakt in groep een eenvoudig stappen- en mijlpalenplan, en volgt de uitvoering en deadlines op.
Je schat met regelmaat je eigen kennen en kunnen realistisch in en analyseert persoonlijke leerbehoeften. Je gaat op zoek naar (leer)kansen om de eigen competenties te verbreden en te verrijken.
Je grijpt leerkansen tijdens een verkenning van het communicatieberoep en -werkveld.

Leerinhoud

Je werkt in groep aan praktijkgerichte opdrachten. In dit opleidingsonderdeel zet je je theoretische bagage van de opleidingsonderdelen Commerciële communicatie en PR en voorlichting om in de praktijk. Je maakt tijdens de explo uitgebreid kennis met het communicatiewerkveld.

PR&V leert je hoe je PRV-instrumenten van organisaties analyseert en evalueert en hoe je een PR-campagne ontleedt.

In het facet Commerciële communicatie ga je aan de slag met marketingcommunicatie-instrumenten van verschillende merken en bespreek je een reclamecampagne.

Je leert in groep taken en verantwoordelijkheden verdelen, je gaat op pad, je schrijft een paper en je houdt een presentatie, en dit voor beide facetten.

De inhoud van de taken vind je op digitap.

Studiematerialen (lijst)

Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen104,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)50,00Exploratie PRV: De evaluatie van dit opleidingsonderdeel bestaat uit proces- en product-evaluatie.

Om voor dit opleidingsonderdeel te slagen, verwachten we dat je binnen het groepswerk aantoonbare inspanningen levert om de beoogde doelstellingen te bereiken. Indien je niet op voldoende wijze kan aantonen dat je die inspanningen (aanwezigheid coachingmomenten, aanwezigheid groepsvergaderingen, meewerken aan de opdrachten, ...) levert, krijg je een nul voor dit opleidingsonderdeel (zie infobrochure op digitap).
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)50,00Exploratie CC: De evaluatie van dit opleidingsonderdeel bestaat uit proces- en product-evaluatie. Om voor dit opleidingsonderdeel te slagen, verwachten we dat je binnen het groepswerk aantoonbare inspanningen levert om de beoogde doelstellingen te bereiken. Indien je niet op voldoende wijze kan aantonen dat je die inspanningen (aanwezigheid coachingmomenten, aanwezigheid groepsvergaderingen, meewerken aan de opdrachten, ...) levert, krijg je een nul voor dit opleidingsonderdeel (zie infobrochure op digitap).
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht50,00Voor de tweede examenperiode werk je een individuele opdracht uit.
Tweede examenperiodeProjectopdracht50,00Voor de tweede examenperiode werk je een individuele opdracht uit.

Toetsing (tekst)

Dit opleidingsonderdeel bestaat uit verschillende facetten:
- Public relations en voorlichting 50%
- Commerciële communicatie 50%

Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, dan wordt het cijfer van het facet waarvoor de student ten minste 10 op 20 behaalde, overgedragen naar de tweede examenperiode (en kan de student het deelexamen/de deelexamens voor dit facet niet hernemen in de tweede examenperiode).
Facetten waarvoor de student in de eerste examenperiode in totaal minder dan 10 op 20 behaalde, herneemt hij in de tweede examenperiode.