Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Reclame16925/2184/2122/1/62
Studiegids

Reclame

16925/2184/2122/1/62
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het communicatiemanagement
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket 2+3PRV
  • Keuzepakket 2PRV
  • Keuzepakket PRV - 360°/ andere bach
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Gemoets Ann
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Commerciële communicatie EN geslaagd of getolereerd voor Public Relations en voorlichting EN geslaagd of getolereerd voor Exploreer het communicatiewerkveld EN binnen trajectschijf 1 al minstens 20 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Reclame is zelden zomaar "een plaatje met een praatje". Er zit strategie achter. Positionering en het positioneringsproces van een merk zijn hierbij belangrijk. Er wordt stil gestaan bij behoeften en waarden, merkimago en merkidentiteit. Men werkt vanuit segmentatie met doelgroepen en doelstellingen. Men gaat op zoek naar de gevoelige snaar bij die consumenten en denkt dan na hoe de boodschap het best gebracht kan worden rekening houdend met de concurrentie en consumentengedrag. Verder wordt de brug gemaakt tussen positionering en communicatie.

De student leert de verschillende vormen van reclame onderzoek en kent de verschillende budgetteringsmethoden. Je begrijpt hoe een reclamebureau werkt.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Je werkt zelfstandig een geïntegreerd communicatieplan uit voor profit en social profit en voor private en overheidsorganisaties op basis van bekomen onderzoeksresultaten. Dit omvat het benoemen en indelen van doelstellingen, doelgroepen en publieksgroepen, het uitwerken van een strategie en het kiezen en creatief realiseren van gepaste communicatiemiddelen.
Je beschrijft de elementen van een reclamestrategie en hoe strategische planning en merkpositionering werkt.
Je beschrijft de communicatiedoelgroepen en doelstellingen alsook reclameproposities, positionering en budgetteringsmethoden.
Je beschrijft de werking van een reclamebureau.

Leerinhoud

- Merkenbeleid en strategie

- Strategische planning en merkpositionering (belang van positionering, positioneringsproces, uitwerking)

- Communicatiedoelgroepen en doelstellingen

- Reclameproposities

- Positionering en merkarchitectuur

- Positionering en merknamen/huisstijl

- Budget bepalen

- Soorten reclameonderzoek

- Werking van een reclamebureau

Studiematerialen (lijst)

Eigen nota'sVerplicht
Presentaties powerpointVerplicht
MarketingcommunicatieVerplicht€ 64,95
 • Auteur: Patrick De Pelsmacker
MerkpositioneringVerplicht
 • Auteur: Karel Jan Alsem

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Schriftelijk examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Schriftelijk examen