Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Bachelorproef individueel eindwerk34123/2184/2122/1/78
Studiegids

Bachelorproef individueel eindwerk

34123/2184/2122/1/78
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het communicatiemanagement, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • commerciĆ«le communicatie
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket stage 3CC
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Dreessen Kristel
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester) of 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN (simultaan te volgen met Bachelorproef Stage OF simultaan te volgen met Bachelorproef Stage XL OF simultaan te volgen met Bachelorproef Stage VP) OF geslaagd voor Bachelorproef Stage OF geslaagd voor Bachelorproef Stage XL OF geslaagd voor Bachelorproef Stage VP.

Korte omschrijving

Na afloop van je stage schrijf je een individueel eindwerk. Dit individueel eindwerk omvat je onderzoekspaper en je creatief concept.

Je stelt je stageplaats en je werkzaamheden voor aan de hand van een creatief concept.OLR-Leerdoelen (lijst)

Je zoekt via een gepaste zoekstrategie en in relevante informatiebronnen naar informatie m.b.t. een communicatietopic of (zelf)geformuleerd communicatie probleem. Je schat de waarde van de gevonden informatie in, analyseert kritisch en geeft de kern op zinvolle wijze weer met het oog op communicatieadvies.
Je analyseert kritisch informatie die je in relevante informatiebronnen hebt gevonden met het oog op het oplossen van een complex communicatievraagstuk binnen een organisatie.
Je formuleert autonoom een communicatieprobleem en werkt mee aan het initiƫren, plannen en uitvoeren van toegepast onderzoek rond communicatoren, kanalen, boodschappen of ontvangers, vertrekkend van een afgebakende opdracht. Je rapporteert hierover aan vakgenoten en leken.
Je schrijft een onderzoeksrapport over een onder supervisie uitgevoerd toegepast onderzoek rond een communicatievraagstuk binnen een organisatie.
Je schrijft vlotte, correcte en goed gestructureerde Nederlandstalige informatieve en persuasieve communicatieboodschappen waarbij de invalshoek, de inhoud, de opbouw, de woordkeuze en de toon passen bij het medium, de boodschap en de doelgroep.
Je schrijft een gestructureerd onderzoeksrapport in correct Nederlands
Je begrijpt en gebruikt zowel schriftelijke als audiovisuele bronnen in andere talen dan het Nederlands.
Je verwerkt de inhoud van Engelstalige of Franstalige artikels in een eigen werkstuk.

Leerinhoud

Je schrijft een bachelorproef / individueel eindwerk waarin je alle verworven competenties toepast.

Je stelt je stageplaats en je werkzaamheden tijdens de stage voor aan de hand van een creatief concept.

Studiematerialen (lijst)

HandleidingVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werktijd buiten de contacturen78,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarAfstudeeropdracht100,00puntenverdeling: zie infobundel op Digitap
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeAfstudeeropdracht100,00puntenverdeling: zie infobundel op Digitap